Predstavnici općine Žepče na Prvoj konferenciji u okviru MEG 2 projekta

 Predstavnici općine Žepče na Prvoj konferenciji u okviru MEG 2 projekta

Prva konferencija pod nazivom „Razmjena iskustava partnerskih općina i gradova u okviru MEG projekta faza 2 i predstavljanje dobrih praksi lokalne uprave u BiH, okruženje i EU“ održana je u Sarajevu, u sklopu aktivnosti Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG) kojeg zajednički financiraju Vlada Švicarske, Švedske i Vlada Češke Republike.

Konferenciji u Sarajevu, ispred općine Žepče, nazočili su općinski načelnik Mato Zovko, predsjedavajući OV Edin Šišić i direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko. Na konferenciji su predstavljeni efekti na dosadašnjem unapređenju kod 18 općina i gradova u BiH i potreba prilagođavanja postojećih praksi kod 31 lokalne uprave u novom ciklusu MEG projekta 2022-2025.

Razmijenjena su iskustva najboljih praksi koja doprinose poboljšanju kvaliteta života građana, a općina Žepče predstavila se na dva od ukupno 4 panela: Transparentnost u radu Općine kroz sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka i Povećanje efikasnosti i efektivnosti u radu kroz strateško planiranje i e-upravu.

U okviru panel diskusija rezultate rada i primjere dobre prakse općine Žepče, u okviru MEG faze 1, predstavila je direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko, koja je MEG koordinator za Općinu Žepče u okviru MEG faze 1 i 2.

Općina Žepče jedna je od 31 lokalne samouprave koja je uključena u projekt MEG faza 2, a prethodno je sudjelovala u projektu MEG 1 gdje je ostvarila visoke rezultate koji su donijeli financiranje infrastrukturnih projekata u području voda i okoliša u vrijednosti od 1 milijun KM.

Svrha konferencije u Sarajevu je bila omogućiti potpuno razumijevanje i prihvaćanje novih trendova i praksi u radu lokalne uprave i to funkcioniranje skupštine/općinskih vijeća, transparentnost i odgovornost Općina/Gradova, sudjelovanje građana u procesu donošenja odluka, i povećanje efikasnosti i efektivnosti rada Općine/Gradova koje doprinose poboljšanju kvalitete života građana i građanki.

Slične objave