Poziv na informativnu sesiju Javnog poziva za primarnu poljoprivrednu proizvodnju EU4AGRI

 Poziv na informativnu sesiju Javnog poziva za primarnu  poljoprivrednu proizvodnju EU4AGRI

Povodom trenutno objavljenog Javnog poziva, vrijednog 2 miliona KM, za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini, najavljujemo informativnu sesiju, tj. prezentacije javnog poziva u Žepču.

Informativna sesija će se održati u ponedjeljak, 2.10.2023.godine s početkom u 10:00 sati u Sali OV Žepče, Ulica Prva bb Žepče.

U sklopu ovog javnog poziva na raspolaganju je 2 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 20.000 KM do maksimalno 200.000 KM (bez PDV-a).

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti obrti/samostalni poduzetnici, zadruge i poduzeća.

Za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju prihvatljivi su svi projekti koji se odnose isključivo na poljoprivredne sektore kao što su: proizvodnja mlijeka, mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća, uključujući vinogradarstvo i masline, uzgoj povrća, proizvodnja sadnog materijala (sadnice voća, presadnice povrća i sjemenski krumpir), proizvodnja jaja, uzgoj ribe, uzgoj začinskog bilja, ljekobilja, i gljiva, kao i proizvodnja meda.

U okviru informativne sesije svi prisutni će moći direktno postaviti pitanja EU4AGRI osoblju a koja se odnose na samu prijavu i podnošenje aplikacionog obrasca za ovaj Javni poziv.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 20. studeni/novembar 2023. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Više informacija o Javnom pozivu na linku.

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Slične objave