Potpisan ugovor o zbrinjavanju napuštenih pasa na području općine Žepče

 Potpisan ugovor o zbrinjavanju napuštenih pasa na području općine Žepče

U srijedu, 13.04.2022. godine u Žepču je potpisan Ugovor o sufinanciranju Programa zbrinjavanja pasa lutalica s područja općine Žepče. Ugovor su potpisali općinski načelnik Mato Zovko i predsjednik udruženja građana “Životinjsko carstvo-ARMA” iz Zavidovića Armin Imamović.

Cilj potpisivanja ovog Ugovora je riješiti problem pasa lutalica u urbanim dijelovima naseljenih mjesta Općine Žepče, kao i s cijelog područja Općine u blizini škola, crkava, društvenih domova i prostorija mjesnih zajednica.

Ovim Ugovorom Udruženje građana „Životinjsko carstvo–ARMA“ iz Zavidovića se obvezuje da će urbana područja Općine Žepče redovito kontrolirati i hvatati sve pse koji se nađu na javnoj površini izvan ograđenih prostora, izvan dvorišta privatnih objekata i dvorišta gospodarskih subjekata na navedenom području.

Prema Ugovoru Udruženje je u obvezi da osim smještaja za pse, osigura njihovo cijepljenje, te da ih čipira i hrani.

Pozivamo građane da vode brigu o svojim psima ili udome pse. U slučaju da su psi napušteni, da se nitko o njima ne brine ili ugrožavaju javnu sigurnost, molimo građane Općine Žepče da obavijeste Udruženje građana „ Životinjsko carstvo–ARMA “ iz Zavidovića na kontakt broj: 061/285-641.

Slične objave