Potpisan ugovor o izvođenju radova na uređenju desne obale rijeke Bosne

 Potpisan ugovor o izvođenju radova na uređenju desne obale rijeke Bosne

15.09.2021. potpisan je Ugovor o izvođenju radova uređenja desne obale rijeke Bosne u Žepču, u dužini od cca 250 metara.

Ugovor su potpisali Agencija za vodno područje rijeke Save i općina Žepče, kao naručitelji radova i tvrtka ŠPIC BETON d.o.o Zenica, kao izvršitelj radova.

Ovim Ugovorom Agencija je osigurala sredstva u iznosu od 173.160,00 KM za izvođenje radova, a obveza općine Žepče je bila rješavanje imovinskopravnih odnosa na trasi izvođenja radova, izdavanje potrebnih odobrenja za gradnju i prijem završnih radova.

Izgradnjom ovoga dijela obaloutvrde završit će se prva faza uređenja obala rijeke Bosne kroz urbani dio naselja.

Općina Žepče će i dalje nastaviti odličnu suradnju s Agencijom za vodno područje rijeke Save.

Slične objave