Potpisan Ugovor o financiranju Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama ZDŽ

 Potpisan Ugovor o financiranju Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama ZDŽ

Danas, 9. veljače 2023. godine, općinski načelnik Mato Zovko i direktor Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama ZDŽ Nurđehan Šahinović su potpisali ugovor o načinu funkcioniranja Javne ustanove Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama Zeničko-dobojske županije.

Ustanova Centra se nalazi u Žepču, a financiranje se vrši udruženim sredstvima Županije i općina Ze-do županije. Općina Žepče je i prethodnih godina financirala rad Centra, a prema današnjem potpisanom ugovoru iz Općinskog proračuna će i u 2023. godini za rad ustanove biti izdvojeno 34.700,00 KM.

Osim redovitog financiranja, Općina rad centra pomaže nabavkom sredstava za rad. U prošloj godini je sufinancirala nabavku Neurofeedback medicinskog aparata.

Općinski načelnik se zahvalio direktoru i djelatnicima koji svojim trudom i zalaganjem za štićenike Centra realiziraju cilj i namjeru Općine Žepče da Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama uistinu bude edukacijsko-rehabilitacijska i pedagoška ustanova koja će osigurati da se najosjetljivije društvene skupine s područja cijele Ze-do županije u ovom Centru osjećaju zaštićeno i sigurno. Općina  Žepče Centar financira od njegova osnutka, a sredstva će se planirati i  izdvajati i u budućnosti kako bi se osigurao nesmetan rad.

Direktor Centra Šahinović se zahvalio Općinskom načelniku na potpori koju Općina pruža i time utječe na poboljšanje kvalitete pruženih usluga.

Od 2016. godine Centar se nalazi u novom objektu na adresi Novo naselje bb Žepče, a od siječnja 2017. godine Dnevni centar djeluje u sklopu JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko- Dobojskog kantona. Ustanova obuhvaća korisnike s područja općina Maglaj, Zavidovići i Žepče.

Slične objave