Potpisan Ugovor o financiranju Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama za 2022. godinu

 Potpisan Ugovor o financiranju Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama za 2022. godinu

Općinski načelnik Mato Zovko i direktor ustanove „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama“ Nurđehan Šahinović, potpisali su danas ugovor o načinu funkcioniranja Javne ustanove Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama Zeničko-dobojske županije.

Ustanova Centra se nalazi u Žepču, a financiranje se vrši udruženim sredstvima Županije i općina Ze-do županije. Općina Žepče je i prethodnih godina financirala rad Centra, a prema današnjem potpisanom ugovoru iz Općinskog proračuna će i u 2022. godini za rad ustanove biti izdvojeno 34.700,00 KM.

Općinski načelnik se zahvalio direktoru, a osobito djelatnicama koje svojim trudom i zalaganjem za štićenike Centra realiziraju cilj i namjeru Općine Žepče da Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama bude edukacijsko-rehabilitacijska i pedagoška ustanova u općini Žepče koja će osigurati da se najosjetljivije društvene skupine s područja cijele Ze-do županije u ovom Centru osjećaju zaštićeno i sigurno. Također je naveo kako će Općina  Žepče i dalje pružati potporu Centru kako bi se osigurao nesmetan rad.

Od 2016. godine Centar se nalazi u novom objektu na adresi Novo naselje bb Žepče, a od siječnja 2017. godine Dnevni centar djeluje u sklopu JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko- Dobojskog kantona. Ustanova obuhvaća korisnike s područja općina Maglaj, Zavidovići i Žepče.

Vizija Centra je kroz pružanje usluga korisnicima sa psihofizičkim smetnjama povećati dostupnost usluga što većem broju potencijalnih korisnika, prvenstveno djeci i osobama koji na bilo koji način nisu integrirane u sustav, kako bi se osiguralo jednako pravo na puni razvoj za svako dijete, a za svaku odraslu osobu jednaka mogućnost socijalne integracije i mogućnost za maksimalni razvoj vlastitih sposobnosti i kapaciteta.

Izvor:opcina-zepce.com

Slične objave