Počinje znanstveno istraživanje pećine Mokra Megara

 Počinje znanstveno istraživanje pećine Mokra Megara

S ciljem proglašenja pećine Mokra Megara u zaštićeno područje prirode, od 17.08. do 21.08. 2022. godine održat će se znanstvenoistraživački kamp koji će okupiti niz renomiranih speleologa i speleobiologa iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona.

Ova pećina je najpoznatiji dio speleološkog kompleksa na izoliranom kraškom području planine Ozren za koju je prema odluci Općinskog vijeća Maglaj, krajem ožujka ove godine, pokrenut postupak zaštite. Inače, po prostornom planu Republike Srpske, za cijelu planinu Ozren je planirana zaštita u rangu nacionalnog parka.

Mokra Megara je i u Jugoslaviji bila prepoznata kao prirodna vrijednost te je 1965. godine proglašena geomorfološkim spomenikom prirode. Planirani kamp, odnosno speleološka i geološka istraživanja te inventarizacija faune, će doprinijeti zakonom propisanoj reviziji ovog objekta i utvrđivanju kategorije zaštite prema međunarodnim standardima.


Nažalost, iako se do 2020. godine obvezala zaštititi 17 posto svoga teritorija, s trenutnih 3 posto, Bosna i Hercegovina ima najmanji postotak zaštićenih područja, ne samo u Europi već i u svjetskim razmjerima. Stanje u Zeničko-dobojskom kantonu je čak i puno gore. Trenutno jedino zaštićeno područje Spomenik prirode Tajan zauzima nepunih 1,5 posto površine Kantona. Prema obećanju premijera Zeničko-dobojskog kantona, ovaj procent bi do kraja godine trebao biti povećan. S tim ciljem bi uskoro trebala biti i imenovana kantonalna radna grupa za zaštitu prirode koju će sačinjavati predstavnici Vlade i Koalicije organizacija civilnog društva koje se bave ovom tematikom.


Dosadašnji znanstveni podaci o Mokroj Megari, koji sežu još s početka prošlog stoljeća, ubilježili su pećinu kao jedino svjetsko stanište kukca “Maglajskog golemaša“ (Duvalius maglajensis) koji se nalazi na Crvenoj listi faune FBiH. Tijekom ratnih djelovanja 1995. godine ulaz u pećinu je miniran te su sva istraživanja bila onemogućena.

Zahvaljujući angažmanu UG Fojničani Maglaj i Misije OSCE-a u BiH, uz podršku Općina Maglaj, Centar za promociju civilnog društva i Švedske, Oružane snage BiH su krajem prošle godine razminirale ulaz te je ovaj vrijedni speleološki objekt ponovno dostupan za sve posjetitelje i istraživače. Smještena u neposrednoj blizini entitetske linije, Mokra Megara predstavlja značajnu točku povezivanja Maglaja i Doboja, osobitu u smislu razvoja eko-turizma kao i promocije međuetničke i međuentitetske suradnje. Kamp će tako biti smješten u bazi paraglajding kluba ParaGhost-Staro Nasleđe koja se nalazi u naselju Okolišta, Republika Srpska, a tijekom dana će se istraživati pećinski kompleks na području Federacije Bosne i Hercegovine.


Znanstvenoistraživački kamp „Mokra Megara“ realiziraju Udruženje građana Fojničani Maglaj, OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina i partneri, Snik Atom Zavidovići i PD Vis Žepče, uz financijsku podršku WWF Adria i Telemach fondacije.

Slične objave