Počela izrada LEAP-a općine Žepče

 Počela izrada LEAP-a općine Žepče

Općina Žepče započela je sa izradom Lokalnog ekološkog akcionog plana općine Žepče za period 2022.-2027. godine ( LEAP).

Riječ je o strateškom dokumentu koji se odnosi na  zaštitu i unapređenje okoliša u okvirima razvoja općine, a  temelji se na načelima partnerstva i podijeljene odgovornosti cjelokupne zajednice te na načelima prava građana na zdrav okoliš, na dostupnost informacija o stanju okoliša, kao i odlučivanju pri donošenju i provođenju politike zaštite okoliša.

Lokalni ekološki akcioni plan općine Žepče je dio globalnog procesa koji nastoji odgovoriti na izazove zaštite okoliša, odnosno održivog upravljanja okolišem, fokusiran na područje lokalne zajednice – Općine Žepče.

Svrha dokumenta je da lokalna zajednica na odgovarajući način razmotri i fokusira pozornost  na glavne ekološke probleme koji negativno utiču na okoliš, ekosustav i ljudsko zdravlje. Lokalni ekološki akcioni plan – LEAP je polazna točka za izgradnju održive lokalne zajednice

Općinski načelnik Mato Zovko je imenovao Radnu grupu i Savjetodavni odbor za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana općine Žepče za period 2022.-2027. godine.  Zadatak imenovanih je da zajedno s Razvojnom agencijom Žepče, koja rukovodi procesom izrade LEAP-a, i Radnom grupom analizira probleme i predlaže rješenja koja bi umanjili ili u potpunosti riješili aktualne probleme u oblasti zaštite životne sredine.

U tijeku je prikupljanje podataka  i anketiranje stanovništva u vezi sa stanjem okoliša u mjesnim zajednicama koje pripadaju općini Žepče.

U planu je organiziranje  radnih sastanaka sa predstavnicima  MSP-a, javnih ustanova i poduzeća i NVO sektora, kao i sa predstavnicima MZ općine Žepče.

Informiranje javnosti je putem službenih web stranice Općine i lokalnim medijima.

Na sljedećem linku možete online popuniti anketu ili isprintati i popuniti u pisanom obliku i dostaviti u RAŽ.

Online upitnik

1. LEAP Anketa final Zepce

Slične objave