Općinsko vijeće Žepče: Usvojen nacrt Proračuna u iznosu od 11.900.000,00 KM

 Općinsko vijeće Žepče: Usvojen nacrt Proračuna u iznosu od 11.900.000,00 KM

U srijedu, 30. studenog 2022. godine u sali Općinskog vijeća Žepče održana je 18. redovita sjednica OV Žepče. U radu sjednice sudjelovalo je svih 25 vijećnika koji su diskutirali o devet točaka dnevnoga reda.

Prije usvajanja dnevnog reda vijećnicima se obratila ravnateljica JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Žepče dr. Ana Zlovečera Jukić koja je nazočne upoznala s aktualnim pitanjem ambulante u Željeznom Polju i aktivnostima koje je ova zdravstvena ustanove poduzela za rješavanje ovog problema i konačnog rješenja. Ravnateljica je istaknula da je potpisan Ugovor s Osnovnom školom o korištenju prostora. “Pristupilo se saniranju prostora, izvođač je uveden u posao. Poduzete su sve potrebne radnje kako bi se ambulanta što prije uredila i vratila u redoviti rad. Ako to budu dozvoljavali vremenski uvjeti radovi bi mogli biti završeni u narednih 10 do 15 dana”, istaknula je ravnateljica Zlovečera Jukić i dodala da se trenutno radi i na aktivnostima planiranja izgradnje nove, namjenske zgrade, ambulante u Željeznom Polju.

Pod vijećničkim inicijativama, Josip Kujadin je zamolio da se ponovno uputi dopis Kantonalnoj direkciji cesta za saniranje oštećenja nogostupa i kolnika na relaciji Ponijevo-Novi Šeher, te da se kod škole u Ponijevu uradi zaštitna ograda.

Goran Jurić se osvrnuo na problematiku poskupljenja učeničkog prijevoza, te zamolio nadležnu službu da preispita pravni i financijsku osnovu za stopostotno poskupljenje.

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa pristupilo se usvajanju dnevnoga reda.

Prve četiri točke dnevnoga reda osamnaeste sjednice odnosile su se na prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjedatelja Općinskog vijeća Žepče, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke člana Komisije za izbor i imenovanje OV, Komisije za etički kodeks i ponašanje OV i prijedlog Odluke o Imenovanju Kolegija Općinskog vijeća.

Od osamnaeste sjednice funkciju zamjenika predsjedatelja OV Žepče će vršiti Slavica Andrić Šajinović, umjesto Ivice Penića, koji je podnio ostavku u OV, zbog prihvaćanja mandata z Skupštini ZDŽ. Vijećnici su profesoru Peniću čestitali na osvojenom mandatu, zahvalili na dosadašnjoj suradnji i poželjeli mnogo sreće u budućem radu i djelovanju u Skupštini ZDŽ.

Naredne točke dnevnoga reda odnosile su se na Proračun općine Žepče kao najvažnijeg dokumenta općine. Izmjene i dopune Proračuna Općine Žepče za 2022. godinu obrazložio je načelnik Mato Zovko koji je pojasnio razloge za donošenjem izmjena i dopuna u iznosu većem od skoro dva milijuna konvertibilnih maraka u odnosu na usvojeni proračun u 2022. godini koji je usvojen u iznosu 9. 998.000 KM.

Izmjene i dopune proračuna Općine Žepče za 2022. godinu planirane su zbog uvećanja ostvarenja namjenskih sredstava s viših razina vlasti i nenamjenskih sredstava, gdje je do najvećeg povećanja došlo od poreza na promet nekretnina gdje je prihod veći za 115.000,00 KM, u odnosu na planirani, zatim porezu na dohodak koji je veći za 298.000,00 KM od planiranog. Prihodi od PDV-a su uvećani za 352.000,00 KM. Od namjenskih sredstava, Vlada ZDŽ je uplatila 905.000,00 KM za izgradnju toplovoda za novu osnovnu školu i nastavak gradnje dvorane u Željeznom Polju, a Vlada FBiH je uplatila 350.000,00 KM više od planiranog. „Uz još nekoliko stavki, sve pojašnjeno i navedeno daje povećanje od gotovo dva milijuna. Ako se domaćinski odnosimo prema rashodima teško ćemo doći u probleme. Prihoda možete imati i osamnaest i dvadeset milijuna maraka, ako to potrošite bez plana, imat ćete financijske probleme”, istaknuo je načelnik Zovko.

Na liku ispod poslušajte objašnjenje načelnika Zovke kada su u putanju Izmjene i dopune proračuna Općine Žepče za 2022. godinu

Izmjene i dopune proračuna Općine Žepče za 2022. godinu; Općinski načelnik Mato Zovko

Pomoćnik Službe za gospodarstvo Namik Malićbegović također je pojasnio zakonsku legislativu kada je u pitanju Izmjena i dopuna proračuna Općine Žepče za 2022. godinu, naglasivši da su za izmjene i dopune proračuna zaslužni isključivo službenici i uposlenici općine Žepče, načelnik općine Žepče i dužnosnici s područja općine Žepče u višim organima vlasti.

U nacrtu Proračuna općine Žepče za 2023. godinu planiranu su prihodi u iznosu od 11.900.000,00 KM.

Najveći dio proračunskih sredstava odlazi na kapitalne projekte, 33,08% ukupnog proračuna ili 3.937.400,00 KM. Kapitalnim izdatcima, između ostalog, planirana su ulaganja i sufinanciranje komunalne, putne infrastrukture, opremanje i projekti obrazovnih ustanova, poslovne zone, održavanje i rekonstrukcija gradskih ulica, javna rasvjeta po MZ, održavanje lokalne infrastrukture, rješavanje problema gradske kotlovnice, sufinanciranje ambulante u Željeznom Polju te održavanje i opremanje objekata od općeg interesa na području općine Žepče, sufinanciranje projekata od strane međunarodnih organizacija u EU fondova…

Nacrt Proračuna općine Žepče za 2023. Godinu po svim stavkama, također je obrazložio Općinski načelnik, a usvojen je s 20 glasova za i 3 suzdržana. Obrazloženje poslušajte na linku ispod

Nacrt Proračuna općine Žepče za 2023. godinu; Općinski načelnik Mato Zovko

Na temu proračuna općine Žepče u narednom periodu bit će organizirana Javna rasprava na kojoj će sugrađani moći dati svoje primjedbe i prijedloge o utrošku proračunskih sredstava.

Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Žepče za 2023. godinu bila je sedma točka o kojoj su raspravljali vijećnici, kojom se utvrđuje način izvršenja proračuna općine Žepče za 2023. godinu, upravljanje prihodima i izdatcima proračuna te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava. Ista je usvojena s 20 glasova za i 3 suzdržana.

Informacija o sportskim udruženjima/udrugama na području općine Žepče za proteklu 2021. godinu. je vijećnicima prezentirao pomoćnik općinskog načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti Ilija Barešić. Općinski načelnik se zahvalio svim klubovima na radu, te naveo kako ga raduje što veliki broj djece trenira u našim dvoranama. Također se zahvalio privatnim poduzetnicima na potpori u radu sportskih kolektiva u Žepču.

Informacija je jednoglasno usvojena kao i posljednja točka dnevnoga reda, prijedlog odluke o uvećanju temeljnog kapitala JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Žepče.

Slične objave