Općinsko vijeće Žepče: Održana 19. sjednica, usvojen Prijedlog Proračuna za 2023. godinu, u iznosu od 12.150.000,00 KM

 Općinsko vijeće Žepče: Održana 19. sjednica, usvojen Prijedlog Proračuna za 2023. godinu, u iznosu od 12.150.000,00 KM

Danas je u Sali Općinskog vijeća Žepče održana 19. redovita sjednica Vijeća, posljednja u ovoj kalendarskoj godini na kojoj su vijećnici i vijećnice raspravljali o 9 točaka dnevnog reda, među kojima je bilo i usvajanje najvažnijeg  dokumenta jedne jedinice lokalne samouprave, a to je proračun.

Sa 19 glasova za i 2 protiv, usvojen je Prijedlog Proračuna Općine Žepče za 2023. godinu sa planiranim prihodima u iznosu od 12.150.000,00 KM, što je za 250.000,00 KM više u odnosu na Nacrt Proračuna koji je usvojen na prethodnoj 18. sjednici OV Žepče. Obrazlažući Prijedlog Proračuna za 2023. godinu, općinski načelnik Mato Zovko i pomoćnik Službe za financije i gospodarstvo Namik Maličbegović naglasili su da je povećanje prihoda proračuna u odnosu na 2022. godinu,  vidljivo iz planiranih prihoda od PDV-a, i poreza na dohodak, od čega porezni prihodi iznose 48,88% prema projekciji Federalnog ministarstva financija. Prema planu, priliv sredstava u proračun od PDV-a procjenjuje se na 3.921.396,00 KM, a od poreza na dohodak u 2023., očekuje se iznos od 1.431.104,00 KM. Tekuće potpore i donacije od viših razina vlasti čine 28,59% ukupnih prihoda proračuna pa je tako po raznim projektima iz federalnog proračuna predviđen iznos od 870.000,00 KM, iz proračuna ZDK iznos od 1.375.000,00 KM, namjenske donacije od Vlade Republike Hrvatske 225.000,00KM i drugih.

Kada su u pitanju izdaci iz proračuna oni su najveći na transferu Kapitalnih investicija za što je planiran iznos od 4.007.400,00 KM ili 32,98% ukupnog proračuna gdje su planirana ulaganja u općinske zgrade i drugu općinsku imovinu, sufinanciranje projekata međunarodnih organizacija i fondova EU-a, sufinanciranje komunalne infrastrukture i investicijskih projekata u SMŠ, OŠ Žepče, OŠ Abdulvehab Ilhamija  u Željeznom Polju i brojni drugi. Na izdatke za plaće i naknade uposlenih planirano je 20,93 % sredstava iz proračuna, dok je iznos tekućih transfera u visini od 18,07%. Kada su u pitanju  stalna sredstva  i rekonstrukcija i održavanje puteva  za 2023. godinu je planiran iznos od 11,87% sredstava iz proračuna ili 1.443.000,00KM.

Na linku ispod možete poslušati što je vezano uz prvu točku rekao općinski načelnik Mato Zovko….

Sa istim brojem glasova 19 za i 2 protiv, usvojen je i prateći dokument Proračuna, Prijedlog Odluke o izvršenju kojom se uređuje način izvršenja Proračuna općine Žepče za 2023. godinu,  upravljanje  prihodima i izdatcima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Na današnjoj sjednici,  usvojen je i Program rada Općinskog vijeća Žepče za 2023. godinu  za period siječanj/prosinac 2023., Riječ je o dokumentu kojim se utvrđuju poslovi i zadatci Vijeća, njihov osnovni sadržaj i način izvršavanja, ciljevi, aktivnosti te djelovanje istog u skladu sa svojim nadležnostima i djelokrugom poslova i zadataka.

Tijekom sjednice je jednoglasno usvojeno i Izvješće savjetnika za Stručno-pedagoški nadzor osnovnog i srednjeg obrazovanja općine Žepče za školsku 2021./2022., po oba nastavna plana i programa. Vijećnici su pohvalili izvješća koja su Vijeću podnijeli Jozefina Todorović i Asim Sinanović savjetnici Stručno-pedagoškog nadzora, koji su naveli brojne uspjehe  na kantonalnim i federalnim natjecanjima naših učenika što je pokazatelj dobrog rada pedagoško-odgojnih institucija na području općine Žepče. Ovom prilikom savjetnik Sinanović je informirao Vijeće o skoroj kurikularnoj reformi kada je u pitanju Bosanski nastavni plan i program što je pokrenuto na razini države, gdje će doći do usklađivanja nastavnog sadržaja sa zahtjevima privrede, što će učenika staviti u centar, a ne nastavni sadržaj gdje će se osim teoretskog dijela  više pozornosti posvetiti praktičnoj nastavi, kako bi se školovali kadrovi osposobljeni za rad u privredi, a prema potrebama tržišta.

Vijeće je danas usvojilo i Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog natječaja za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Žepče jer je dosadašnjim članovima istekao mandat, te će uskoro biti raspisan natječaj za prijem novih članova, a također su usvojena i rješenja o formiranju Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja za K.O. Tatarbudžak i K.O. Želeća. Do kraja sjednice su usvojene i točke koje su se odnosile na parcijalne izmjene plana po zahtjevima građana.

U radu današnje sjednice sudjelovao je 21 vijećnik i vijećnica, a u dijelu pitanja i inicijativa vijećnika Josipa Udovičića je zanimalo zašto na području općine još nije zaživio Adresni registar s brojevima za domaćinstva, na što je pomoćnica Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Brigita Lovrić odgovorila da bi to trebalo biti rješeno početkom iduće godine po okončanju katastarskih premjera i označavanja parcela jer za sada nam je još uvijek u funkciji operat iz vremena Austro-Ugarske, a na pitanje vijećnika Elvisa Botića vezano uz osvijetljenje raskrsnice u MZ Golubinja na M-17 Rakovica – Željezno Polje, odgovoreno je da će to biti rješeno u sklopu Koridora V-c koji prolazi u blizini iste.

Na kraju sjednice, vijećnici i vjećnice OV Žepče i predsjedavajući OV Edin Šišić uputili su čestitku građanima u povodu katoličkog i pravoslavnog Božića, te su svima čestitali i Novu 2023. Godinu.

Slične objave