Općinski načelnik održao sastanak s ravnateljima javnih ustanova i poduzeća Općine Žepče

 Općinski načelnik održao sastanak s ravnateljima javnih ustanova i poduzeća Općine Žepče

U ponedjeljak, 24.01.2022. godine, općinski načelnik Mato Zovko održao je službeni sastanak s ravnateljima javnih ustanova i javnih poduzeća čiji je osnivač Općina Žepče. Sastanku su pored Općinskog načelnika prisustvovali: ravnateljica JU Dom zdravlja Žepče dr. Ana Zlovečera Jukić, ravnateljica JZU Gradska ljekarna Žepče Luca Zovko, ravnateljica Razvojne agencije Žepče Branka Janko, ravnateljica JU Opća biblioteka Žepče Sabina Malićbegović, predstavnica JP Komunalno d.o.o. Žepče Gordana Ćurić, direktor JU Centar za socijalni rad Žepče Nedim Husičić, ravnatelj JU Dom kulture Žepče Miroslav Ilić, te pomoćnica općinskog načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje Brigita Lovrić, pomoćnik općinskog načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti Ilija Barešić i pomoćnik općinskog načelnika za gospodarstvo i financije Namik Maličbegović.

Općinski načelnik je pozdravio sve prisutne i zahvalio se svima što su se odazvali sastanku, te naglasio da je Općina Žepče primjer dobre suradnje između javnih ustanova i poduzeća, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća. Iako je 2021. godina obilježena problemima i restrikcijama koje je sa sobom donijela pandemija Korona virusa, Načelnik je zadovoljan ostvarenim rezultatima, te je prvi put nakon 15 godina značajan iznos sredstava prenesen iz Budžeta za 2021. godinu u Budžet za 2022. godinu.

Ravnateljica Doma zdravlja sa stacionarom Žepče prezentirala je prisutnima trenutnu epidemiološku situaciju u Općini Žepče, uz konstataciju da trenutni bolnički prostor nije adekvatan i ne može zadovoljiti sve potrebe koje su prouzrokovane pandemijom. Ravnateljica je istaknula da borbu protiv pandemije dodatno opterećuje i ogromna birokracija koju je potrebno obraditi za svakog pacijenta koji je pozitivan na Korona virus. Svojevrstan uspjeh Dom zdravlja je ostvario nabavkom novog UZV aparata za trudnice i novog rendgen aparata, te je ambulanta u Begovom Hanu preselila u novoizgrađeni prostor.

Dom kulture Žepče je u prošloj godini kao glavni problem imao zabranu okupljanja ljudi zbog pandemije, te je zbog prirode djelatnosti koju ova ustanova obavlja, njen rad bio značajno otežan. Uzevši u obzir uvjete rada, prošla godina je bila relativno uspješna. Dom kulture je sukladno važećim epidemiološkim mjerama održao veći broj kulturoloških događaja na otvorenom. Direktor Miroslav Ilić je digitalizaciju kina istakao kao prioritet ove ustanove u budućem periodu.

Komunalno poduzeće Žepče je uspješno poslovalo u prošloj godini, te je svoju aktivnost odvoza otpada proširilo na još dvije mjesne zajednice. Isporuka pitke vode se odvijala i u najsušnijem periodu bez prekida, dok su određeni problemi s isporukom vode u MZ Goliješnica uspješno riješeni. Predstavnica Gordana Ćurić je kao moguće probleme u radu ovog poduzeća istaknula poskupljenje energenata uglja i struje, te nedostatak još jednog kamiona za odvoz otpada, dok će prioritet u budućnosti biti i izgradnja gradske toplane.

Razvoja agencija Žepče iza sebe ima jako uspješnu godinu, budući da su realizirane sve planirane aktivnosti, a Razvojna agencija je prošla na još jednom projektu prekogranične suradnje. Direktorica Branka Janko istaknula je da će u budućem periodu rada, Agencija fokus staviti na suradnju s akterima malog i srednjeg poduzetništva, dok kao najveću prepreku u radu vidi nezainteresiranost nezaposlenog stanovništva za edukacije i stručno osposobljavanje koje ova ustanova organizira.

Ravnateljica Gradske ljekarne Luca Zovko je prošlu godinu ocijenila kao poslovno uspješnu za ovu ustanovu, te se nada će se u narednom periodu uspjeti otvoriti i depo Gradske ljekarne. Problem prilikom rada ogleda se u tome što nije moguće pacijentu prodati lijek drugog proizvođača bez njegove suglasnosti, što otežava poslovanje.

Opća biblioteka Žepče je također 2021. godinu završila s uspjehom budući da je značajno povećan broj kulturoloških događaja, te je povećan broj čitalaca što je i primarni cilj ove ustanove. Direktorica Sabina Malićbegović je zadovoljna i zbog dugo očekivanog popunjavanja radnog mjesta s VSS što će doprinijeti kvaliteti rada ove ustanove.

Ravnatelj Centra za socijalni rad Nedim Husičić upoznao je prisutne s trenutnom situacijom socijalnih potreba stanovnika Općine, te prezentirao podatak o povećanom broju razvoda braka u 2021. godini. Ravnatelj je naglasio da se raduje primjeni novog Zakona o roditeljima i njegovateljima u Federaciji BIH koji će roditeljima i njegovateljima djece sa 100% invaliditetom u određenoj mjeri olakšati njegovanje kroz vidove novčane pomoći.

Slične objave