Općina Žepče zadržala status općine s povoljnim poslovnim okruženjem

 Općina Žepče zadržala status općine s povoljnim poslovnim okruženjem

Općina Žepče uspješno je završila proces recertifikacije za BFC certifikat koji je uručen općinskom načelniku Mati Zovko na Regionalnoj konferenciji Core Days 2022: Partnerstvo za konkurentniju regiju koja se od 16.-18.listopada 2022. održala u Dubrovniku, Republike Hrvatska.

Dodijeljeno priznanje potvrdilo je da aktivnosti koje se provode od strane Općine Žepče zajedno sa privatnim sektorom u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja imaju rezultate koji su prepoznati od međunarodnih evaluatora i da se u tom pravcu treba nastaviti i dalje.

Općina Žepče je 2015. godine, među pet općina u Federaciji BiH, postala nositeljica prestižnog certifikata BFC. Nakon toga je pristupila programu recertifikacije , te je uspješno ispunila zadane kriterije s ostvarenih preko 93% ispunjenosti kriterija što je dokaz kontinuirane aktivnosti i napretka lokalne samouprave. Tehnički koordinator BFC certifikacije za općinu Žepče je Razvojna agencija Žepče koju je u Dubrovniku predstavljala direktorica Branka Janko.

U Dubrovniku je pored Općine Žepče prestižni certifikat primilo 30 jedinica lokalne samouprave iz cijele regije Hrvatska, Crna Gora, Srbija, i BiH. U Federaciji BiH je sedam gradova i općina dobilo regionalni certifikat o povoljnom poslovnom okruženju i to Zenica, Bihać, Gradačac, Jablanica, Posušje, Žepče i Živinice.

Certifikat dodjeljuje Regionalna mreža za povoljno poslovno okruženje jugoistočne Europe koja okuplja više od 20 partnerskih organizacija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije, a pridružile su se ove godine Albanija i Kosovo i njihovih 16 lokalnih samouprava koje će ući u proces certifikacije. Program certifikacije predstavlja jedinstvenu inicijativu u regiji Jugoistočne Europe koja utječe na kreiranje brže i učinkovitije administracije , koja treba otkloniti prepreke za ubrzani gospodarski razvoj, omogućiti bolje rezultate u privlačenju domaćih i stranih investicija i uvođenje novih tehnologija, kreiranje novih radnih mjesta i opću modernizaciju društva.

Na konferenciji u Dubrovniku nazočilo je više od 250 sudionika iz zemalja u Regionu, a fokus je bio na zelenoj i digitalnoj tranziciji i inovativnom financiranju lokalnog razvoja, kao i na primjerima najbolje prakse primijenjene u regiji u području inovacija, digitalizacije, kružnog gospodarstva, nekretnina, porezne politike. Cilj događaja je, kako ističu organizatori, stvoriti kulturu partnerstva između dionika lokalnog ekonomskog razvoja u regiji, izgraditi kapacitete za podršku procesima ekonomskog razvoja; omogućiti i poticati razmjenu praksi gospodarskog razvoja u regiji identificiranjem pristupa koji najviše obećavaju; razmijeniti iskustva i najbolje prakse o aktivnostima lokalnog gospodarskog razvoja. Nazočnima su se obratili voditelj sektora GIZ-ova Otvorenog fonda za modernizaciju komunalnih usluga Peter Wolf, izvršna direktorica NALED-a Violeta Jovanović i Franz Bogović, europski zastupnik. Konferenciju u Dubrovniku organizirao je NALED, u svojstvu Regionalnog tajništva BFC SEE (Business Friendly Certification South East Europe) mreže i Njemačka organizacija za međunarodnu suradnju (GIZ ORF), u suradnji s ostalim partnerima iz BFC SEE mreže.

Slične objave