Općina Žepče: Upozorenje na opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru

 Općina Žepče: Upozorenje na opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru

Budući da s toplijim danima dolazi vrijeme kada mještani naše Općine počinju s čišćenjem svojih poljoprivrednih površina od korova, ili slobodno vrijeme provode u prirodi, često ložeći vatru, a imajući u vidu da je već evidentiran veliki broj požara na otvorenim prostorima, iz Profesionalne vatrogasne jedinice Žepče upozoravamo na sljedeće:

  • Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume i 15 metara od objekata, te u trasama elektroenergetskih vodova tako da paljenje vatre, izgaranje gorivih tvari i širenje dima ugrožava šume, ratarske kulture, usjeve, nasade, vinograde, voćnjake, te odvijanje cestovnog saobraćaja stvaranjem dimne zavjese.
  • Tijekom godine, prije i nakon završene žetve, uništavanja suhe trave, korova, rastinja i biljnih otpadaka, može se obaviti loženjem vatre i kontroliranim spaljivanjem uz prisutnost potrebnog broja osoba sa sredstvima i opremom za početno gašenje požara, isključivo danju i po mirnom vremenu bez vjetra, uz poduzimanje mjera za zaštitu od požara na otvorenom prostoru.
  • Tlo na kojem se loži vatra ili se spaljuje granje i otpaci mora biti očišćeno od trave i drugog gorivog materijala, te je mjesto spaljivanja potrebno izolirati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 5 metara.
  • Osobe koje su izvršile spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru, dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti ugasiti.
  • U slučaju nekontroliranog širenja vatre, potrebno je odmah o tome obavijestiti Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Žepče na tel. broj 123 ili policiju na broj 122.

Za osobe koje pale vatru na otvorenom predviđene su novčane kazne i krivična odgovornost zbog dovođenja u opasnost života i imovine. Napominjemo da je odredbama Krivičnog zakona FBiH, za izazivanje šumskog požara zbog kojeg nastupi šteta velikih razmjera, predviđena novčana kazna ili kazna zatvora od 1 do 8 godina.

Stoga apeliramo na sve mještane Općine Žepče, poljoprivrednike i šumske radnike: pridržavajte se zakonskih odredbi, ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer Vaš mali nemar i nepažnja mogu prouzrokovati štete nesagledivih razmjera!

Slične objave