Općina Žepče: Podnošenje zahtjeva za poticaj proljetne sjetve

 Općina Žepče: Podnošenje zahtjeva za poticaj proljetne sjetve

Obavještavaju se poljoprivrednici općine Žepče da je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK objavilo Uputstvo o utrošku sredstava Budžeta  Zeničko-dobojskog kantona  za poticanje proljetne sjetve za 2022. godinu broj 05-11-5382-1/22  od 07.04.2022.godine  i  Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje proljetne sjetve iz rezervnih sredstava za 2022. godinu broj 05-11-5382-2/22 iz rezervnih sredstava Programa.

 Rezervna sredstva su namijenjena korisnicima koji ispunjavanju opće odredbe Uputstva  o utrošku sredstava Budžeta  Zeničko-dobojskog kantona  za poticanje proljetne sjetve za 2022. godinu , u biljnoj proizvodnji  znatno povećavaju proizvodnju u odnosu na proizvodnju ostvarenu u 2021. godini (minimalno povećanje od 50%), korisnicima u biljnoj proizvodnji (strna žita, merkantilnog kukuruza, krmnog bilja, povrća-jedne kulture) koji nisu ostvarili pravo na podršku sa federalnog ili kantonalnog nivoa u 2021. godini , a ostvare proizvodnju na minimalnoj površini od 1 ha/jedne kulture u 2022. godini.

Za ostvarivanje prava iz rezerve podnosilac zahtjeva Ministarstvu dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

  1. Listu korištenja
  2. Kopiju katastarskog plana
  3. Dokaz o nabavci sjemena (račun ili otpremnicu sa navedenom količinom i vrstom sjemena)
  4. Potvrdu banke o otvorenom i aktivnom računu (za nove korisnike).

Zahtjev se podnosi na protokol ZE DO kantona na obrascu koji se može preuzeti na stranici Ministarstva www.zdk.ba, ovdje i u Službi za gospodarstvo i financije-ured 12. Službenik ministarstva će provjeriti dostavljenu dokumentaciju, izvršiti provjeru u registrima i na terenu provjeriti prijavljenu površinu i konstatirati zapisnički zasnovanu poljoprivrednu proizvodnju.

Javni poziv je objavljen 07.04.2022. godine. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave javnog poziva.

            Ostale poticaje proizvodnje se mogu vidjeti u   Uputstvo o utrošku sredstava Budžeta  Zeničko-dobojskog kantona  za poticanje proljetne sjetve za 2022. godinu broj 05-11-5382-1/22  od 07.04.2022.godine.

JAVNI POZIV

UPUSTVO

Slične objave