Općina Žepče objavila Javni poziv za podnošenje prijava za privremeni zakup državnog zemljišta u Žepačkim poljima i Radovlju

 Općina Žepče objavila Javni poziv za podnošenje prijava za privremeni zakup državnog zemljišta u Žepačkim poljima i Radovlju

Na temelju članka 39. Statuta općine Žepče („Službeni glasnik općine Žepče“ broj 4/09), Odluke Općinskog vijeća o privremenom  korištenju zemljišta u Žepačkim poljima i Radovlju broj  01-19-125/22                       od  29.09.2022.godine , Općinski Načelnik objavljuje

J A V N I   P O Z I V

Za podnošenje zahtjeva za privremeni zakup državnog zemljišta u Žepačkim poljima i Radovlju

 1. Predmet privremenog korištenja je državno zemljište u Žepačkim poljima i Radovlju  koje je obuhvaćeno Prostornim planom općine Žepče, do njegove promjene namjene, po parcelama formiranim na terenu:                                                          
broj plParcela k.č.Površina m2Naziv parceleK.O.Način korištenjaukupna površina m2
Parcela broj 1 Žepačko polje     129317/21921OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase10 000  
 319/23582OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 320/24397OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
Parcela broj 2 Žepačko polje 3234960OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase17 760  
 3243400OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 3276000OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 3283400OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
Parcela broj 3 Žepačko polje   3293000OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase21 145
 3312800OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 332/13020OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 332/21000OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 335/14200Uz OsmužnicuŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 335/22000Uz OsmužnicuŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 336/15125Uz OsmužnicuŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
Parcela broj 4 Žepačko polje 336/25125Uz OsmužnicuŽepče-vanOranica/njiva 1. klase19 925
 3396900OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 7463950OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
 7473950OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
Parcela broj 5 Žepačko polje 748/15300OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase 19 850
 748/21500OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 748/32000OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 7497400OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 750 (1/2)3650OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
Parcela broj 6 Žepačko polje 750 (1/2)3650OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1.klase21 910
 7516150OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 7543360OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 757/14150OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 757/24150OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 7588200OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
Parcela broj 7 Žepačko polje 7588200OsmužnicaŽepče-van Oranica/njiva 1.klase22 600
 761/13350OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 761/23350OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 7627600OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
Percela broj 8 Žepačko polje       765/16500OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase25 950
 765/25750OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
 766/15400OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 766/32700OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 7695600OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
Parcela broj 9 Žepačko polje 7703900OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase22 101
 7724097OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 773/11347OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 773/22713OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 7745251OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 7764793OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
Parcela broj 10 Žepačko polje 7774825OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase21 238
 7785025OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 7793588OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase
 781/13900PoprikušeŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
 781/23900PoprikušeŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
Parcela broj 11 Žepačko polje 784/12903OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase23 029
 784/23160OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
 785/16395OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
 785/22725OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
 7872481OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
 7882011OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
 7893354OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
Parcela broj 12 Žepačko polje   7903334OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 1. klase22 339
 7912253OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
 7921718OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klasa
 7931566OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klasa
 794/34383OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
 794/42620OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klasa
 801/32760OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
 802/3785OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
 802/4400OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
 807/3800OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
 809/11570OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
 810/1150OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
Parcela 13. Žepačko polje 381/134120BeglukŽepče-vanoranica njiva/3 klase15 635
 381/144091BeglukŽepče-vanoranica njiva/3 klase
 381/153728BeglukŽepče-vanoranica njiva/3 klase
 381/163696BeglukŽepče-vanoranica njiva/3 klase
Parcela 14. Žepačko polje 381/193363BeglukŽepče-vanoranica njiva/3 klase25 307
 381/214870BeglukŽepče-vanoranica njiva/3 klase
 381/223454BeglukŽepče-vanoranica njiva/3 klase
 381/235241BeglukŽepče-vanoranica njiva/3 klase
 381/243230BeglukŽepče-vanoranica njiva/3 klase
 381/251819BeglukŽepče-vanoranica njiva/3 klase
Parcela broj 15 Radovlje 794/2570OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase5 423
 801/2740OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2.klase
 802/2793OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2.klase
 807/21200OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
 809/21970OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
 810/21570OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
Parcela broj 16 Radovlje  8152950  OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2. klase22 180
 817/13600OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2.klase
 817/25130OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2.klase
 819/16000JagnevljeŽepče-vanOranica/njiva 2. klase
 819/24500JagnevljeŽepče-vanOranica/njiva 2.klase
Parcela broj 17 Radovlje 821/16400OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2.klase16 140
 821/23940OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2.klase
 821/31850OsmužnicaŽepče-vanOranica /njiva 2.klase
 821/52730OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2.klase
 821/61220OsmužnicaŽepče-vanOranica/njiva 2.klase
Parcela broj 18 Radovlje 8258860JagnevljeŽepče-vanOranica/njiva 2.klase15 090
 826/16230JagnevljeŽepče-vanOranica/njiva 2.klase
Parcela broj 19 Radovlje 837/142800ObarakŽepče-vanLivada 2.klase10 200
 8513300ObarakŽepče-vanOranica/njiva 2.klase
 8524100ObarakŽepče-vanLivada 2.klase
 1. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju fizička i pravna lica sa teritorije općine Žepče koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom na općini Žepče i upisana su u Registar poljoprivrednih gazdinstva općine Žepče.
 2. Vrijeme korištenja zakupa je  dvije godine. Ugovor se može raskinuti  jednostrano u slučaju potreba općine za navedenim zemljištem s tim da će se korisniku zemljišta omogućiti skidanje usjeva .
 1.  Početna cijena zakupa je parcela po kulturi oranica  1.klase 170,00 KM/ha ,oranica 2.klase 160,00 KM, Oranica 3.klase 150 KM, livada 100,00 KM/ha.   
 2. Uz zahtjev priložiti : ponuđenu cijenu zakupa, dokaz o registriranoj djelatnosti (ovjerena kopija), kopije saobraćajne dozvole poljoprivredne mehanizacije (ako posjeduje mehanizaciju), ovjerena kopija ugovora o zakupu za prethodne godine (ako je bio zakupoprimac), ažuriranu liste stoke za 2022.godinu .
 3. Zahtjev se može podići na info centru općine Žepče a uvid u parcele u uredu broj 12.  
 4. Davanje na korištenje će se vršiti bodovanjem slijedećih kriterija:
 1. a) Najviše ponuđena cijena…………………………………………………10 bodova
 2. b) Ranije korišteno zemljište po osnovu ugovora o zakupu………………..10 bodova

(dokaz: ovjerena kopija ugovora)

 1. c) Posjedovanje poljoprivredne mehanizacije (traktor, balirka, motokultivator, kombajn, kosačica, berač kukuruza)………………………………1 bod po svakoj mašini

(dokaz: kopija saobraćajne dozvole)

 1. d) Poljoprivredna proizvodnja je osnovna djelatnost fizičkog/pravnog lica..10 bodova

(dokaz: ovjerena kopija odobrenja za rad- izvod iz sudskog registra za pravna lica)

 1. e) Broj godina registrirane djelatnosti…………………..…….………1 bod /1 godina
 2. f) Poljoprivredna proizvodnja je dopunska djelatnost……………………….5 bodova

(ovjerena kopija odobrenja za rad)

 1. g) Vrsta poljoprivredne proizvodnje ( ažurirane liste korištenja za 2022.godinu):

– goveda : do 5 grla- 2 boda, do 5 do 10 -5 bodova, od 11 do 30 – 7  bodova, preko 30- 10 bodova

– svinje: do 50 komada: 2 boda; od 51 do 200- 5 bodova; od 201 do 300 -7 bodova; preko 300 – 10 bodova

– ovce: do 5o grla -2 boda, od 51-100 grla 5 bodova, 101 do 200 -7 bodova, preko 201 -10 bodova

– peradarska proizvodnja: 2 000- 10 000 po turnusu-5 bodova, preko 10 000/turnusu -10 bodova

 1. Zahtjev se može podnijeti za više parcela ali će se zahtjev za druge parcele razmatrati nakon što se udovolji zahtjevima za jednu parcelu svih podnosioca.
 1. Prije potpisivanja Ugovora, Korisnici zemljišta su dužni uplatiti iznos zakupa za jednu godinu a drugi dio naredne godine zakupa.
 2. Ukoliko se u periodu korištenja zemljišta ispune tehnički uvjeti za korištenje sustava za navodnjavanje, korisnici zemljišta  su ga dužni koristiti.
 3. Zahtjev se podnosi na pisarnicu općine Žepče u zatvorenim kovertama sa naznakom „Povjerenstvu za zakup zemljišta u Žepačkim poljima u 2022/2023 godini“ koje će zahtjeve obraditi prema utvrđenim kriterijima i predložiti poljoprivrednike sa kojima će Općinski Načelnik sklopiti Ugovor o privremenom zakupu.
 4. Javni poziv ostaje otvoren do 10.10.2012. do 10,00 sati. Isti će biti objavljen na oglasnoj ploči općine Žepče  i web stranici općine Žepče. Otvaranje ponuda- zahtjeva će biti obavljeno 11.10. 2012.godine u 9,00 sati.

 Neblagovremene ponude se neće uzimati u razmatranje.

 1. Općina Žepče zadržava pravo da ne prihvati niti jedan zahtjev ili da poništi javni poziv prije potpisivanja Ugovora a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva.      
  Zahtjev za privremeno  korištenje poljoprivrednog zemljišta

Slične objave