Općina Žepče: Obavijest o usklađivanju poslovanja za obrtnike/ osobe koja obavljaju srodne djelatnosti

 Općina Žepče: Obavijest o usklađivanju poslovanja za obrtnike/ osobe koja obavljaju srodne djelatnosti

Obavještavaju se obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti na području općine Žepče da je člankom 82. stavak (1) novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 75/21) propisano „Obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, uskladit će svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Zakon je stupio na snagu 30.9.2021. godine, što znači da je krajnji rok za usklađivanje poslovanja 29.9.2022. godine.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, obvezni su da Službi za gospodarstvo i financije Općine Žepče, što prije, a najkasnije do 29.9.2022. godine, podnesu zahtjev za usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH.

Obrtnicima i osobama koja obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, shodno članku 37. stavak 1. točka j) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH, utvrdit će se prestanak obavljanja obrta po sili zakona ukoliko u naprijed navedenom roku ne podnesu zahtjev za usklađivanje poslovanja sa zakonom.

Obrazac zahtjeva za usklađivanje poslovanja obrta-srodne djelatnosti, sa potrebnim prilozima uz zahtjev, kao i tekst obavještenja bit će javno objavljeni na: Radio Žepče, Oglasnoj ploči Općine Žepče i na web stranici Općine www.opcina-zepce.com, a isto se može preuzeti i na Info pultu Općine Žepče ili u uredu broj 14.

Za sve informacije zainteresirane osobe se mogu obratiti na telefon: 032/888-622, kao i u Službi za gospodarstvo i financije Općine Žepče, ured broj 14.

Zahtjev i izjava se mogu preuzeti u privitku obavijesti:

Zahtjev za usklađivanje

Izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta  

Slične objave