Općina Žepče: Anketiranje domaćinstava u okviru projekta“Podrška statističkom sistemu BiH

 Općina Žepče: Anketiranje domaćinstava u okviru projekta“Podrška statističkom sistemu BiH

U periodu od 07.11. – 28.11.2022. godine, (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana) na teritoriji općine Žepče provest će se anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“, a u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine i Zakonom o statistici Federacije BiH.

Anketiranje će na području Federacije BiH provoditi akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku.

Anketiranje će se provoditi u većini općina BiH prema odabranom uzorku.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici FBiH i Zakonu o zaštiti osobnih podataka, statističke institucije BiH garantiraju punu povjerljivost podataka.

„Koristimo priliku da Vas zamolimo za punu suradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za BiH“ – poručuju iz Federalnog zavoda za statistiku.

Slične objave