Održana konstituirajuća sjednica Savjetodavnog odbora građana Općine Žepče

 Održana konstituirajuća sjednica Savjetodavnog odbora građana Općine Žepče

U Sali OV Žepče, 05.09.2023.godine održana je konstituirajuća sjednica SOG-a, na kojoj su bili prisutni članovi SOG-a, kao i predstavnik JLS, Alem Delić, direktorica Razvojne agencije Žepče, Branka Janko, te predstavnice projekta, gđa. Amra Softić, stručnjakinja za društvenu odgovornost i građanski angažman, Almedina Šuvalija, zamjenica direktora projekta.

Na samom početku pozdravne riječi i uvod u sjednicu dali su: Alem Delić, viši stručni suradnik za obrazovanje, sport i kulturu i Branka Janko koordinatorica na LGAA projektu.

Projekat pomoći lokalnoj upravi (LGAA) koji financira Američka agencija za međunarodni razvoj(USAID), radi na povećanju učinkovitosti odabranih jedinica lokalne samouprave(JLS) u Bosni i Hercegovini kako bi bolje planirale, upravljale i poboljšale kvalitetu pružanja javnih usluga; potakle održivi lokalni razvoj i povećale transparentnost i odgovornost prema građanima i poslovnim subjektima. Između ostalog, USAID LGAA projekat jača kapacitete Savjetodavnih odbora građana, kako bi se kroz primjenu jednostavnih i efikasnih alata unaprijedila kvaliteta pružanja javnih usluga u partnerskim JLS.

Svrha Savjetodavnog odbora građana jeste biti partner u lokalnoj upravi u procesima koji će unaprijediti javno planiranje, kvaliteta pružanja usluga, upravljanje javnim financijama kroz veći i kontinuiran angažman svih građana u odlučivanju, javnim konsultacijama, anketama, raspravama, i drugim javnim skupovima.

Članovi Savjetodavnog odbora izabrali su za predsjednika Senaida Ajana, dok je za zamjenika predsjednika izabrana Maida Avdić.  Savjetodavni odbor općine Žepče broji 11 članova koji predstavljaju specifične oblasti i interesne skupine kao što su žene, osobe sa posebnim potrebama , umirovljenici, civilne žrtve rata, NVO sektor, kulturnjake i sportske kolektive, i sl. Članovi Savjetodavnog odbora su: Maida Avdić, Anton Jurić, Sanjin Maličbegović, Senaid Ajan, Maja Šašić, Toni Matijević, Miroslav Ilić, Nedim Patković, Jozo Antukić, Niko Širić, Zoran Jozinović.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Poslovnik o radu SOG-a koji je možete pogledati u prilogu.

Poslovnik o radu SOG

Slične objave