Održana Javna rasprava na Nacrt Proračuna/Budžeta i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna/Budžeta općine Žepče za 2022.

 Održana Javna rasprava na Nacrt Proračuna/Budžeta i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna/Budžeta općine Žepče za 2022.

Na sjednici Općinskog vijeća Žepče, održanoj 30.11.2021.godine, utvrđen je Nacrt Proračuna/Budžeta Općine Žepče za 2022.godinu, Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna/Budžeta Općine Žepče za 2022.godinu. Donesen je Zaključak da se otvara javna rasprava koja će trajati do 09.12.2021.godine. Javna rasprava održana je danas uz prisustvo nekoliko vijećnika OV Žepče, predstavnika mjesnih zajednica, javnih ustanova i nevladinog sektora.


Pomoćnik općinskog načelnika Službe za gospodarstvo i financije, Namik Maličbegović, upoznao je prisutne s ovogodišnjim planom budžeta, odnosno prihodima koji su planirani u iznosu od 9 miliona i 900.000 KM. Naglašeno je da je on ove godine viši u iznosu od 13% u odnosu na plan iz 2021. godine. Porezni prihodi čine 51,82% ukupnih prihoda. Pored toga znatan prihod čine i porezi na dohodak, koji je, također, ove godine veći za 5%.


Marko Sinanović, predsjednik CK FBiH i CK Općine Žepče uzeo je učšće u raspravi, ukazavši na izvrsne rezultate rada ove organizacije, ali i jako slabe finansijske podrške od strane Općine, te je uputio molbu da se u narednoj godini, u Budžetu općine Žepče, iznađu veća sredstva za podršku u radu.


Također, direktor Centra za socijalni rad Žepče, Nedim Huskić, ovom prilikom je ukazao za nedostatna sredstva za tekuće transfere za korisnike stalne i povremene socijalne pomoći. Predviđeni iznos od 2019. godine je 95.000 KM. Svake godine ta sredstva se povećavaju shodno povećanju prosječne kantonalne plaće, te iznose 17% kantonalnog prosjeka za jednočlanu i dvočlanu porodicu, te se uvećava za 10% za svakog narednog člana.


U nastavku Javne rasprave, za riječ su se javili i predstavnici mjesnih zajednica Opšenik i Žepče s prijedlozima za unaprjeđenje infrastrukture, kao i vijećnik Elvis Botić ispred Kluba SDP Žepče s osvrtom na MZ Ljeskovica, te idejnim rješenjima za regulaciju parking prostora na području MZ Preko i adrenalinskog parka u gradu Žepču.

Slične objave