Održana 50. sjednica Skupštine ZDK

 Održana 50. sjednica Skupštine ZDK

Danas, 23.09.2022. godine, održana je 50. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj su razmatrane četiri točke dnevnog reda.

Skupština je danas u skraćenom postupku razmatrala Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu. Izmjene Zakona su bile potrebne kako bi se omogućila implementacija sredstava projekta “Energetska efikasnost u javnim objektima (Federacija BiH)”, koji će se financirati sredstvima KfW-a Kreditanstat fur Wiederaufbau (Njemačke razvojne banke).

U okviru druge točke dnevnog reda, Skupština je donijela Odluko o kreditnom zaduženju i prihvatanju grant sredstava kod Kreditanstalt fur Wiederaufbau/njemačka razvojna banka-KfW putem revolving fonda Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom Odlukom će biti omogućeno učešće u projektu “Energijska efikasnost u javnim zgradama Federacije BiH“  putem Revolving fonda za energijsku učinkovitost Federacije BiH i omogućena implementacija mjera energijske učinkovitosti u osam školskih objekata na području Zeničko-dobojskog kantona pri čemu 50% ukupne vrijednosti investicije se prenosi na kantone putem beskamatnog zajma, dok su preostalih 50% iznosa bespovratna sredstva.

Zastupnici su danas donijeli i Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o dopunama Odluke o izvršavanju Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu u kojem su ukupni prihodi planirani u iznosu od 235.383.450 KM.

U konačnici današnje sjednice donesena je Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030. godina.

Stručna služba Skupštine ZDK

Slične objave