Održana 20. sjednica Općinskog vijeća Žepče

 Održana 20. sjednica Općinskog vijeća Žepče

U Žepču je u četvrtak, 23. veljače, 2023. godine, u sali OV Žepče održana 20. redovita sjednica Općinskog vijeća sa obimnim dnevnim redom od 18. Točaka.

Sjednici je prethodilo polaganje zakletve nove vijećnice Ane Ćoruša koja je u Klubu HDZ BiH zamijenila dosadašnjeg vijećnika Ivicu Penića, nakon čega je minutom šutnje i učenjem fatihe odana počast žrtvama razornih zemljotresa u Turskoj i Siriji. Vezano uz upit, odnosno inicijativu da se Općina Žepče pridruži ostalim gradovima i općinama u izdvajanju određenih sredstava za pomoć narodu Turske i Sirije, načelnik Mato Zovko je pojasnio da čeka odluku Saveza gradova i općina u BiH koji će odrediti iznos i način na koji će članice Saveza, među kojima je i općina Žepče pomoći stradalim zemljama.

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa koje su uputili Edin Badnjar i Nermin Bečić, jednoglasno je usvojen i zapisnik s prethodne 19. sjednice OV Žepče. Vijećnik Badnjar je uputio inicijativu da se u Žepču pronađe prostor na kojem bi se napravio parking za mini busove koji prevoze djecu u školu, te je postavio i pitanje ispred Udruženja privrednika Motrix vezano uz oslobađanje od komunalnih taksi prilikom prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko.  Vijećnik Bečić je ponovio pitanje sa jedne od prethodnih sjednica, a vezano uz prometnu signalizaciju u MZ Begov Han uz inicijativu za izgradnju kružnog toka kod mosta, te obilježavanje raskrsnice odgovarajućim prometnim obilježjima  i iscrtavanje pješačkog prijelaza u blizini škole.

Prvu točku 20. sjednice „Izvješće o radu Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela za period 01.01.2022. do 31.12.2022.,“predstavio je predsjedavajući OV Žepče Edin Šišić, a usvojena je 21. glasom za i 3 protiv. Vijeće je u navedenom periodu održalo devet redovitih sjednica na kojima je razmatrano ukupno 98 točaka dnevnog reda. Prema Programu rada vijeća  realizirano je 95% točaka, s tim da su na vijeću realizirane i točke koje nisu bile predviđene planom, a za koje se iskazala potreba za usvajanjem. Šišić je naglasio da je, kao i do sada, suradnja s višim nivoima vlasti bila dobra i korektna, kao i suradnja izvršne vlasti na čelu s načelnikom i Općinskog vijeća na čelu s predsjedavajućim, što doprinosi ukupnoj političkoj i sigurnosnoj stabilnosti na području naše općine. U raspravi o prvoj točci, za riječ su se javili vijećnici Nermin Bečić, Goran Jurić i Elvis Botić. Vijećnik Bečić je uputio prijedlog, tj. sugestiju, da obuke koje su namijenjene članovima Općinskog vijeća budu organizirane mimo radnog vremena  ili u dane vikenda, dok je vijećnik Botić imao primjedbu na rad pojedinih komisija OV-a te je predložio da godišnje budu održane minimalno četiri sjednice svake komisije.

Druga točka „Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2023. godinu je usvojen jednoglasno i bez rasprave.

Jednoglasno je usvojeno i „Izvješće o radu općinskog načelnika i općinskih službi z a upravu za 2022.“ Za koje su se svi vijećnici složili da je najobimnije do sada. Izvješće je prezentirao općinski načelnik Mato Zovko iz kojeg je vidljivo da je 2022. godina bila jedna od najboljih kada je u pitanju realizacija infrastrukturnih projekata u Žepču. samo je u cestovnu infrastrukturu u prošloj godini uloženo oko 3.100.000 KM za što su izdvajana sredstva iz općinskog proračuna te sa kantonalne i federalne razine u vidu sufinanciranja. Ovdje treba napomenuti da osim magistralnih i regionalnih cesta na području općine Žepče se nalazi 120 kilometara lokalnih cesta, 190 kilometara nekategoriziranih cesta, 24 kilometra ulica i 26 kilometara šumskih cesta. Načelnik je njaavio i nastavak ulaganja u putnu infrastrukturu s tim da će prednost imati one mjesne zajednice koje i same ulože odrđene iznose gdje je potrebno izdvojiti Željezno Polje, Donju Ozimicu, Grabovicu, Ponijevo i Gromilice koje su u prošloj godini pokazale najviše zainteresiranosti za ulaganje u putnu infrastrukturu. Također je najavio i nastavak ulaganja u poslovne zone, kazavši da je počelo uređenje Poslovne zone Radovlje u koju je uloženo 90. 000 KM. Načelnik je podsjetio da je općina riješila veliki problem oborinskih voda koje su se iz Poslovne zone XP slijevale do PZ Radovlje, na način da su ishodovali dozvole i probili i postavili odvodne cijevi ispod pruge, te da je višak oborinskih voda sproveden sve do rijeke Bosne.

U 2022., nastavljena su ulaganja u školske objekte. 1.350.000 KM je uloženo u novu zgradu Osnovne škole na kojoj se radi unutarnje uređenje za koju je za 2023. godinu već osiguran iznos od 280.000KM. Pri kraju je izgradnja školske sale u Željeznom Polju za koju su također osigurana sredstva iz proračuna i od Kantonalnog ministarstva obrazovanja.

 Općinski načelnik je naveo kako je suradnja s brojnim međunarodnim organizacijama iz godine u godinu sve bolja, te je rekao kako je Općini Žepče odobren i projekt Gradske kotlovnice na bio gorivo od strane Vlade Republike Češke, ali da još nije poznato o kojem je iznosu riječ i koliki će biti udio financiranja iz općine.

Kada su u pitanju prepreke u radu, u Izvješću je izdvojena neusklađenost Prostornog plana općine Žepče s prostornim planom ZDK, koji je donesen, nakon općinskog, iz čega proizlazi sporost pri rješavanju suglasnosti koje su u ingerenciji kantona.

Na linku ispod možete poslušati načelnikovo izlaganje izvješća……

Izvješće o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu za 2022. godinu

Za raspravu o izvješću javili su se vijećnici  Boris Sović, Goran Jurić, Elvis Botić, Helmedin Kulašin i Nermin Bečić. Vijećnik Sović je pohvalio općinske napore u izgradnji Osnovne škole, vijećnik Jurić je naglasio da je općinski načelnik prije svega menadžer općinske uprave što se vidi po obimu obavljenog posla, te je pohvalio i dobru suradnju općine s kantonalnom i federalnom razinom.

Obim poslova u 2022. godini je pohvalio i vijećnik Botić koji je povukao i paralelu s izvješćima od prethodnih godina iz koje je vidljivo da se sa iznosa od 1.250.000 KM iz prethodnih godina ulaganje u infrastrukturu povećalo na 3.100.000 KM što je rekordan iznos. Botić je ukazao i na negativan trend kod broja umrlih i rođenih koji je vidljiv od 2012. godine, tako je u 2021., u Žepču rođeno 292., a umrlo 388 osoba, dok je u prošloj godini broj rođenih iznosio 261, a umrlih 368. Botića je zanimalo i koliko je pozitivno riješeno  predmeta od njih 1298 koliko ih je zaprimljeno na protokolu kod općinskog načelnika. Vijećnik Kulašin je također pohvalio izvješće uz opasku da prepreke koje su navedene u izvješću su eksterne prirode i da općinska uprava na njih nije mogla utjecati, a pohvalio je i trend koji je u Žepču prisutan kada su u pitanju sufinanciranja mjesnih zajednica, podršci pri stambenom zbrinjavanju mladih, kao i izdvajanja za kulturu i sport.

Informaciju o stanju sigurnosti su pohvalili vijećnici Nermin Bečić, Ana Zlovečera Jukić i Muhamed Čolić, te je jednoglasno primljena k znanju. Iz informacije je vidljivo da su negativni trendovi poput broja poginulih u prometu i broj krađa u padu. Kada su u pitanju kaznena djela ona su u 2022., u padu za 8,5%, u oblasti javnog reda i mira broj prekršaja je manji za 13,6%, dok je broj  prometnih nezgoda manji za 30%.

Vijećnici su bili jednoglasni i kod Informacije o stanju i kretanjima na evidenciji nezaposlenih osoba tijekom 2022., u kojoj stoji da je na evidenciji Biroa rada Žepče u 2022., registrirano 3.853 osobe , što je u odnosu na kraj 2021., manje za 48 osoba.

Izvješće o radu LEF-a i Plan rada za 2023. godinu je prezentirao predsjednik LEF-a Namik Maličbegović, najavivši da će u tekućoj godini biti povećan broj redovnih sjednica, kao i proširenih sa ciljem aktivnijeg uključivanja svih pripadnika privatnog sektora. Ova točka je potaknula i raspravu vijećnika o mogućnostima izgradnje solarnih elektrana za čiju je izgradnju zainteresiran veći broj građana i privrednika. Također se razgovaralo i o načinu i mogućnostima postavljanja fotonaponskih ćelija na privatne objekte. Pomoćnica općinskog načelnika Brigita Lovrić je pojasnila vijećnicima da za postavljanje fotonaposnkih ćelija na privatne objekte (kuće) nije potrebno ishodovanje nikakvih posebnih dozvola već da se sve regulira s elektroprivredama, dok se za preivredne subjekte čeka da se ovo pitanje regulira na državnom i kantonalnom nivou. Čak je i direktorica RAŽ Branka Janko najavila, da će se ovim pitanjem baviti i na ovogodišnjem Gospodarskom forumu općine Žepče.

Izvješće o implementaciji Akcionog plana za 2022., Strategije razvoja općine Žepče i Godišnji Akcioni plan za 2023. godinu je prezentirala direktorica RAŽ Branka Janko naglasivši da je plan sačinjen na osnovu prioritetnih projekata za 2023., i planiranih projekata  za 2024. i 2025., utvrđenih integriranom strategijom razvoja općine Žepče, kao i pismenih zahtjeva proračunskih korisnika. Plan obuhvata razvojne projekte  čija je provedba počela.

Pod osmom točkom dnevnog reda, direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko je upozorila na imenovanja Povjerenstava pri Općinskom vijeću. „Obzirom na rodno osjetljivu politiku i Gender Akcioni plan, potrebno je imenovati veći broj žena u povjerenstva“, poručila je Janko. Također je navela da je Općina Žepče o odnosu na općine u okruženju uvelike napravila iskorak, kada je riječ o zapošljavanju žena i uključivanju žena u politički i javni život.

Na Vijeću je jednoglasno usvojen i Prijedlog Odluke o dodjeli na upravljanje i gospodarenje vodnih objekata JP „Komunalno“ Žepče, a riječ je prijenosu općinske imovine na gospodarenje navedenom poduzeću što je praksa diljem svijeta i što je traženo od općine kroz projekt MEG.

Sa 18 glasova za i 3 protiv usvojen je i Prijedlog odluke o visini naknade vijećnicima Općinskog vijeća, koja je s dosadašnjih 350 povećana na 450 KM. Protiv su bili vijećnici SDP, a Elvis Botić kao predsjednik Kluba je kazao „Smatram da nije pravedno, nije socijalno, jer ne dajemo svi isti doprinos. Neki vijećnici se javljaju po svakoj točci dnevnog reda, a neki vijećnici se uopće ne javljaju za riječ. Smatram da bismo trebali biti korektniji kad je riječ o donošenju ove Odluke“ poručio je Botić.

Do kraja sjednice su usvojene i preostale točke dnevnog reda….

Dnevni red 20. sjednice OV Žepče

 1. Izvješće o radu Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela za period od 01.01.2022. do 31.12.2022.godine
 2. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2023.godinu
 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu za 2022. godinu
 4. Informacija o stanju sigurnosti za period siječanj – prosinac 2022.godine
 5. Informacija o stanju i kretanjima na evidenciji nezaposlenih osoba tokom 2022. godine
 6. Izvješće o radu LEF-a za 2022. godinu i Plan rada za 2023. godinu
 7. Izvješće o implementaciji Akcionog plana za 2022.godinu Strategije razvoja Općine Žepče i usvajanje Akcionog plana (1+2) za 2023-2025.godinu
 8. Izvješće o implementaciji Gender Akcionog plana za 2022. godinu i Godišnji Akcioni plan za 2023.godinu
 9. Prijedlog Odluke o dodjeli na upravljanje i gospodarenje vodnih objekata JP ”Komunalno” d.o.o. Žepče
 10. Prijedlog Odluke o visini naknade vijećnicima Općinskog vijeća Žepče
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke br.01-04-05/21 od 14.01.2021.g.
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Konkursne komisije po Javnom oglasu br.01-04-187/22 od 23.12.2022.godine
 13. Prijedlog Odluke o obuci vijećnika Općinskog vijeća Žepče
 14. Suglasnost za dodjelu koncesije po zahtjevu Ministarstva za privredu/gospodarstvo ZDK
 15. Prijedlog Odluke o određivanju prosječne cijene m2 korisne stambene površine za 2023.godinu
 16. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepča po zahtjevu Senad (Muhamed) Pujagić
 17. Prijedlog Odluke o prijenosu prava posjeda na parcelama upisanim u KO Papratnica, KO Žepče grad, KO Ozimica na župe sv.Anto Padovanski Žepče i sv. Ilija Prorok Novi Šeher, te KO Golubinja na Medžlis IZ Žepče
 18. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom

Sjednici su nazočila 24 vijećnika.

Slične objave