Održana 13. sjednica Općinskog vijeća Žepče

 Održana 13. sjednica Općinskog vijeća Žepče

U Žepču je danas, 28. travnja, u dvorani OV Žepče, održana 13. redovita sjednica Vijeća, na kojoj je razmatrano sedam točaka dnevnog reda, a to su:

  1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Razvojne agencije Žepče za 2021. godinu i Plan rada za 2022. godinu
  2. Izvješće o radu i financijskom poslovanju JU „Dom kulture“ Žepče za 2021. godinu
  3. Izvješće o radu i financijskom poslovanju JP „Komunalno“ Žepče za 2021. godinu i Plan rada za 2022. godinu
  4. Izvješće o implementaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga (PSA) za 2021. godinu
  5. Prijedlog plana upisa učenika za školsku 2022./2023. godinu
  6. Informacija o planu aktivnosti za realizaciju preporuka po „Izvješću o financijskoj reviziji općine Žepče za 2020. godinu“
  7. Rezultati mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama u 2021. godini

Sjednici su nazočila 23 vijećnika i vijećnice, a započela je uobičajenom procedurom postavljanjem vijećničkih pitanja i inicijativa.

Vijećnik Nermin Bečić (SDA) je za govornicom prozvao vijećnika Elvisa Botića (SDP) zbog, kako kaže; „Javnog objavljivanja povjerljivih stvari dana, 1.4.2022. godine na facebooku u kojem se koriste neprimjerene, uvredljive i vulgarne riječi“ Klub vijećnika SDA će uložiti prijavu Povjerenstvu za etički kodeks Vijeća.

Vijećnik Elvis Botić je obavijestio Vijeće da kao Klub, nisu dobili odgovor na jedno od ranije postavljenih pitanja, a zatim je uputio inicijativu prema vijećnicima i vijećnicama „Da se spriječi diskriminacija učenika i nastavnika iz Žepča na kantonalnim natjecanjima“ kazavši da je Pedagoški zavod izostavio žepačke nastavnike iz povjerenstva na nedavno održanom natjecanju iz matematike, pod izgovorom da oni ne mogu biti u povjerenstvu za pregled i ocjenjivanje radova jer nadležnost u Žepču nad školstvom nije na razini kantona, nego je na razini općine.

Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, krenulo se u rješavanje današnjeg dnevnog reda.

Vezano uz 1. točku Izvješća o radu i financijskog poslovanja RAŽ za 2021. godinu i Plan rada za 2022. godinu, za govornicu su izašli vijećnica Slavica Andrić Šahinović, i vijećnici Goran Jurić, Helmedin Kulašin i Marinko Đuzel. Svi od reda su pohvalili kako Izvješće RAŽ, tako i njezin rad i djelovanje, od osnutka 2010. godine, pa sve do danas. Pohvaljen je rad direktorice Branke Janko i ostalih djelatnika na promociji i razvoju općine Žepče koji je prepoznat i u susjednim općinama. Direktorica Janko se zahvalila Vijeću na potpori u radu Agencije, kao i općinskom načelniku i općinskim službama na sinergiji koju imaju. Direktorica se odgovarajući na vijećnička pitanja osvrnula i na prihode Agencije naglasivši da samo 22% prihoda dolazi iz proračuna općine Žepče dok su ostali prihodi osigurani kroz brojne projekte od stranih donatora. Glavni fokus RAŽ je rad na izradi projektnih prijedloga od značaja za općinu Žepče u okviru Akcionog plana Strategije razvoja općine Žepče, a prioriteti će biti na stvaranju novih lokalnih, prekograničnih i međunarodnih mreža u cilju kreiranja novih projekata od interesa za lokalnu zajednicu, prvenstveno u sektoru ekonomije i obrazovanja.

Vezano uz drugu točku, Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma kulture Žepče, pohvale su upućene od strane vijećnika Gorana Jurića i Helmedina Kulašina. Naime, unatoč pandemiji, Dom kulture je ubilježio pozitivno poslovanje od 713 KM, a prema riječima vijećnika koliko god je teško bilo realizirati sve aktivnosti koje ova Ustanova na godišnjem nivou ima, građani nisu osjetili manjak kulturno zabavnih događaja. Posebno je pohvaljen i rad Radio Žepča, koji je na visini zadatka obavljao sve programske aktivnosti i javnost, točno i blagovremeno informirao o svim dešavanjima, pa tako i o tijeku pandemije korona virusa. Vijećnik Jurić je rekao da će podržati inicijativu da Dom kulture pređe na financiranje od strane kantona, te da će Vijeće po tom pitanju pružiti punu podršku za navedenu inicijativu.  Ravnatelj Miroslav Ilić je zahvalio vijećnicima na potpori pruženoj ovoj ustanovi, te je najavio da će u budućem periodu glavni cilj biti povećanje plaća uposlenim djelatnicima koje su daleko najniže na području općine Žepče, te da će uz pomoć Fondacije za kinematografiju BiH, napokon doći do realizacije projekta „Digitalizacije kino dvorane“ kako bi se još više obogati sadržaj ove ustanove.

Kada je u pitanju treća točka dnevnog reda, Izvješće o radu i financijsko poslovanje JP „Komunalno“ Žepče, za govornicu su izlazili vijećnici Nermin Bečić, Josip Udovičić, Boris Sović i Ivica Penić. Svi su uputili pohvale vezane uz rad Komunalnog Žepče i direktora Mirka Šumića, kazavši da zahvaljujući ovom poduzeću Žepče slovi za jedan od najčišćih gradova ZDK. Unatoč kriznoj godini, poduzeće je imalo pozitivno poslovanje u 2021. godini, koju su završili u plusu od 18.625 KM. Vijećnike je zanimalo, da li će doći do poskupljenja cijena usluga, s obzirom na trenutnu situaciju, na što je direktor Šumić odgovorio, da će pratiti stanje na tržištu uglja, goriva, struje, te da će u skladu sa svime navedenim praviti naredne korake po tom pitanju u suradnji, naravno sa Općinskim vijećem i Općinom.

Do kraja sjednice su usvojene i ostale točke dnevnog reda. Sve točke su usvojene jednoglasno, osim posljednje, koja je usvojena sa 21 glasom ZA i jednim suzdržanim.

Slične objave