Održana 12. redovita sjednica Općinskog vijeća Žepče

 Održana 12. redovita sjednica Općinskog vijeća Žepče

U četvrtak, 31.03.2022. godine s početkom u 10:00 sati, u sali OV, održana je 12. redovita sjednica OV Žepče. Sjednici je nazočilo 25 vijećnika.

Na samom početku su uslijedile vijećničke inicijative.

Josip Kujadin je predložio inicijativu ispred kluba vijećnika HDZ-a BIH da OV Žepče uputi dopis Kantonalnoj direkciji cesta ZDK radi saniranja oštećenja ograde i nogostupa koji se nalazi na dijelu regionalnog puta Ponijevo – Novi Šeher između Osnovne škole i benzinske crpke „Katava-oil“.

Elvis Botić je predložio inicijativu da se uz nagrađivanje učenika koji ostvaruju uspjehe na natjecanjima, nagrade i profesori tih učenika. Osim ove inicijative, spomenuti je predložio da se uputi dopis vlasnicima parcela koje se nalaze uz šetalište i ceste s ciljem uređenja zaraslih površina koje narušavaju estetski izgled.

Nakon vijećničkih inicijativa prezentiran je Zapisnik s prethodne 11. sjednice OV Žepče koji je jednoglasno usvojen, a zatim je predložen sljedeći Dnevni red:

Izvješće o izvršenju Proračuna općine Žepče za 1.1-31.12.2021. godine
Godišnji plan rada Općinske uprave/Općinskih službi za upravu za 2022. godinu
Izvješće o radu JU „Opća biblioteka“ Žepče za period od 01.01. do 31.12.2021. godine
Godišnje izvješće o poslovanju JU „Dom zdravlja sa stacionarom Žepče“ u periodu 01.01.-31.12. 2021 godine
Izvješće o implementaciji Gender akcionog plana općine Žepče za 2021. godinu s akcionim planom za 2022. godinu.
Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana implementacije integrirane strategije razvoja općine Žepče 2018. -2027.
Integrirana strategija razvoja općine Žepče 2018.-2027. i plan implementacije 1+2 i indikativni financijski okvir za razdoblje 2022.-2024.
Izvješće o realizaciji plana implementacije LAPZ-a za 2021. godinu
Akcioni plan implementacije LAPZ-a za 2022. godinu
Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Općinskog pravobranitelja
Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima javne prodaje nekretnina
Prijedlog Odluke o promjeni statusa nepokretnosti
Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa
Prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica općine Žepče
Prijedlog Odluke o usvajanu parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Ibrahima (Hasaga) Mehić
Prijedlog Odluke o usvajanu parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Vildane (Džafer) Džinić i dr.
 Prijedlog Odluke o usvajanu parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Rasima (Smajo) Garanović
Prijedlog Odluke o usvajanu parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Hasana (Ibrahim) Čaušević

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Prvu točku Dnevnog reda koja se odnosi na Izvješće o izvršenju Proračuna općine Žepče za period 1.1-31.12.2021. godine elaborirao je pomoćnik općinskog načelnika za gospodarstvo i financije Namik Malićbegović koji je istaknuo da je u spomenutom periodu ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 953.398 KM, te da nije bilo povećanja rashoda u odnosu na planirani iznos. Budući da rashodi nisu bili veći od prihoda shodno tome nije ni vršen rebalans proračuna. Prva točka dnevnog reda usvojena je s 22 glasa za i 3 glasa protiv.

Drugu točku Dnevnog reda Godišnji plan rada Općinske uprave za 2022. godinu pojasnio je općinski načelnik Mato Zovko koji je kazao da se kontinuirano radi na poboljšanju kvalitete pružanja administrativnih usluga građanima kroz modernizaciju uprave i primjenu novih informatičkih tehnologija. Načelnik se referirao i na neke od značajnih projekata koji su realizirani u 2021. godini kao što su prečistač otpadnih voda, uređene korita rijeke Bosne, ali i projekte koji se još uvijek realiziraju kao što je uređenje poslovne zone Radovlje. Cilj je nastaviti s ulaganjem u privredu, poljoprivredu, kao i kontinuirano aplicirati na međunarodne projekte. Ova točka Dnevnog reda usvojena je s 22 glasa za i 3 glasa protiv.

Izvještaj o radu JU „Opća biblioteka“ Žepče za period od 01.01. do 31.12.2021. godine usvojen je jednoglasno, dok su vijećnici Helmedin Kulašin, Gordana Ćurić i Elvis Botić, uputili pohvale za rad ove ustanove budući da je u protekloj godini obogaćen knjižni fond i održan veći broj online projekata. Vijećnici su i istaknuli činjenicu da je direktorica Sabina Maličbegović proglašena za menadžera godine u FBIH. Direktorica je uputila riječi zahvale, te prezentirala plan budućeg djelovanja koji se odnosi na nabavku novih knjiga.

Prije obrazlaganja četvrte točke Dnevnog reda, ravnateljica JU „Dom zdravlja sa stacionarom Žepče“ Ana Zlovečera Jukić, izvijestila je prisutne o trenutnoj epidemiološkoj situaciju na prostoru općine Žepče. Trenutno je 6 aktivnih slučajeva zaraženih Korona virusom, dok je 25 osoba umrlo u prva tri mjeseca ove godine. Ravnateljica je objasnila financijsku situaciju „Doma zdravlja“ koja je zadovoljavajuća jer ustanova funkcionira bez značajnih ekonomskih problema unatoč izazovnoj godini za zdravstvo i unatoč većem broju djelatnosti koje su zdravstvenim ustanovama bile zabranjene. U 2021. godini završena je i puštena u rad nova ambulanta u B. Hanu. Četvrta točka Dnevnog reda je usvojena s 24 glasa za i 1 suzdržanim glasom.

Točke pod rednim brojem 5, 6, 7, 8 i 9 odnose se na planske dokumente Općine Žepče. Svi spomenuti dokumenti sačinjeni su u koliziji između općinske administracije i javnih ustanova. Svaki dokument posebno bio je predmet propitivanja vijećnika, kao i komisija u okviru svojih nadležnosti. Općinski načelnik također je istaknuo da se radi o planskim dokumentima koji su osnova i preduvjet za apliciranje na projekte. Direktorica RAŽ-a Branka Janko ukazala je na obimnost i zahtjevnost posla pri izradi ovako važnih dokumenata, te ponudila sve resurse Agencije pri apliciranju na projekte. Spomenute točke su jednoglasno usvojene s 24 glasa za.

Deseta točka dnevnog reda Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Općinskog pravobranitelja objašnjena je od strane Ivanke Borovac koja je prisutne vijećnike upoznala sa konkursnom procedurom i prijavljenim kandidatima. Dejana Širić dipl. pravnik s položenim pravosudnim ispitom imenovana je za općinskog pravobranitelja Općine Žepče, te je ova točka Dnevnog reda usvojena jednoglasno s 25 glasova za.

Točka Dnevnog reda koja se odnosi na Prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica općine Žepče razmatrana je od strane članova Komisije za statut i propise. Članovi komisije su donijeli zaključak da su ispunjeni svi zakonski preduvjeti kako bi se utvrdile granice i definirali novi nazivi ulica. Boris Sović je elaborirao inicijative MZ Radovlje, Novo Naselje i MZ Žepče, čiji su stanovnici nakon održanih zborova građana mjesnih zajednica definirali prijedloge naziva ulica. Za mjesnu zajednicu Radovlje i Novo Naselje predložena su imena ulica: Ulica Hrvatskih branitelja, Ulica Vukovarska i Ulica Kralja Tomislava. Za mjesnu zajednicu Žepče predloženo je da se nova ulica koja se proteže ispod pruge nazove Ulica Srebrenička. Općinski načelnik je istaknuo potrebu definiranja novih naziva ulica budući da je u Općini Žepče već započet proces formiranja adresnog registra, ali i da je potrebno poštovati volju mještana koji su na zborovima građana u svojim mjesnim zajednicama donijeli odluke o definiranju novih naziva ulica. Ova točka Dnevnog reda usvojena je s 21 glasom za i 4 suzdržana glasa.

Sve ostale točke Dnevnog reda su kritički razmotrene, te su iste također usvojene.

Slične objave