Održana 10. Sjednica Općinskog vijeća: Usvojen Proračun općine Žepče u iznosu od 9. 980. 000,00 KM

 Održana 10. Sjednica Općinskog vijeća: Usvojen Proračun općine Žepče u iznosu od 9. 980. 000,00 KM

U utorak, 21. prosinca 2021. godine u sali Općinskog vijeća Žepče održana je deseta redovita sjednica OV Žepče, ujedno i posljednja u ovoj kalendarskoj godini.
Sjednici su nazočila 24 vijećnika koji su diskutirali o devet točaka dnevnoga reda.
Prije vijećničkih inicijativa i usvajanja Dnevnog reda, ravnateljica Doma zdravlja Žepče, dr. Ana Zlovečera – Jukić je izvijestila prisutne od trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području naše općine. Prije samog izlaganja pozvala je nazočne vijećnike da koriste zaštitne maske i poštuju epidemiološke mjere. Nakon što svi nazočni nisu imali maske dr. Zlovečera Jukić je zatražila da uđe u zapisnik da iste u potpunosti nisu ispoštovane.
„Ukupan broj oboljelih od COVID- 19 u ovoj godini je 1067 . Trenutno na području općine Žepče imamo 36 aktivna slučaja. U ovoj godini imamo 65 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19. Broj cijepljenih s prvom dozom je 4644, s dvije 4391 i s tri doze cijepljeno je 239 osobe“, izvijestila je nazočne vijećnike ravnateljica Doma zdravlja Žepče dr Ana Zlovečera Jukić.
Prije usvajanja dnevnoga reda vijećnici su imali prigodu postavljati vijećničke inicijative. Ispred kluba SDP-a vijećnik Elvis Botić je predložio da uđe u zapisnik da tijekom sjednice u potpunosti nisu ispoštovane epidemiološke mjere i da se, u cilju informiranja građana, jednim zaključkom obaveže menadžment JU Dom kulture Žepče da se naredne sjednice OV Žepče snimaju i distribuiraju putem stranice općine Žepče i svoje službene stranice, te zatražio odgovor na postavljeno pitanje. Vijećnik Botić je uime kluba i gađanja pohvalio realizaciju inicijative zbrinjavanja pasa lutalica u Žepču koji je bio jedan od gorućih problema u našoj opčini, te čestitao nadolazeće blagdane Božića vjernicima katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti a svima sretnu i uspješnu Novu 2022. godinu.
Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice usvojen je predloženi dnevni red.
Kao najvažnija i ujedno prva točka dnevnog reda o kojoj su raspravljali nazočni vijećnici je prijedlog Proračuna općine Žepče za 2022 godinu. Istu su nazočnim vijećnicima predstavili načelnik Mato Zovko i pomoćnik načelnika Službe za gospodarstvo Namik Malićbegović.
Proračun u nacrtu za 2022 godinu iznosio je 9. 900. 000,00 KM i u odnosu na prošlu godinu je bio veći za 427 000,00 KM. Tijekom današnje sjednice vijećnici su diskutirali o Prijedlogu proračuna za narednu godinu u iznosu od 9. 980.000,00 KM i u odnosu na Nacrt uvećan je za 80 000 KM.
U svom obraćanju načelnik Zovko je pojasnio da je odstupanje nastalo zbog zahtjeva javnih ustanova i sudjelovanja u projektima koji traže sufinanciranje u jednakom omjeru.
Načelnik se osvrnuo na održanu Javnu raspravu na Nacrt proračuna i prijedloge i amandmane koji su predloženi te konstatirao da je većina istih već predložena u Programu kapitalnih investicija Općine Žepče što će biti, prema prioritetima, realizirano u narednom periodu. Govoreći o podnesenim zahtjevima a za čiju su realizaciju zaduženi veći nivoi vlasti općinska administracija je već ranije ukazivala na određene probleme i poteškoće kada su u pitanju problemi putne i komunalne infrastrukture. I dalje ćemo pisati i urgirati da se naši zahtjevi i ispoštuju istaknuo je načelnik Zovko, te pozvao da prijedloge i inicijative podnose mjesne zajednici i institucije koje će definirati svoje prioritetne projekte.
U raspravi su sudjelovali vijećnica Gordana Ćurić ispred kluba HDZ BiH i komisije za proračun i financije, Helmedin Kulašin i Haso Mandžuka ispred SDA, Muhamed Čolić i Elvis Botić ispred SDP-a.
Prijedlog Proračuna općine Žepče vijećnici su usvojili s 20 glas za i 3 protiv.
Vijećnici su usvojili i Odluku o izvršenju Proračuna općine Žepče za 2022. Godinu s 18 za i 2 protiv.
Podsjećamo, ovom odlukom uređuje se način izvršenja proračuna općine Žepče za 2022. Godinu, upravljanje prihodima i izdatcima proračuna te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.
Nacrt programa rada Općinskog vijeća za 2022. Godinu bila je treća točka dnevnoga reda desete sjednice. Pored zadataka iz nadležnosti vijeća ovim Programom će biti obuhvaćene teme o aktualnim životnim pitanjima. U rad Vijeća bit će uključena i pitanja izbora i imenovanja, donošenje određenih akata i rješenja iz oblasti prostornog uređenja, imovinsko pravne oblasti, kao i akata koje predlaže Načelnik općine. Program rada predviđa i razmatranje informacija i izvješća. U narednom periodu vijećnicima je ostavljena mogućnost da svojim inicijativama i prijedlozima dopune program rada.
Ova točka je jednoglasno usvojena.
Četvrtu točku, Prijedlog Odluke o pristupanju revizije integrirane strategije razvoja općine Žepče predstavila je direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko istaknuvši da se ista donosi za potrebe planiranja razvoja općine Žepče kao jedinice lokalne samouprave u procesu revizije Integrirane strategije razvoja općine Žepče za period od 2018 do 2027.
Tijekom današnje sjednice vijećnici su usvojili rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina u sastavu Josip Tadić, predsjednik, Kenan Sinanović član i Robert Rašić Član. Komisija je imenovana na period od dvije godine.
Zadatak Komisije je da vrši procjenu prometne vrijednosti nekretnina izlaskom na teren u punom sastavu te da utvrđuje stanje i izgled predmeta procjene, te donosi odluke o prometnoj vrijednosti nekretnine, vodi evidenciju predmeta, izrađuje izvješća o radu, saslušava stranke i uzima prigovor na zapisnik, vodi korespondenciju s Poreskom upravom i Općinskim sudom te obavlja i druge poslove.
Program aktivnosti izlaganja na javni uvid podataka katastra nekretnina općine Žepče za period 2021. do 2030. godine bila je šesta točka dnevnoga reda čiji je glavni cilj izgradnja efikasnog sustava zemljišne administracije, koja će putem digitalnih informacija omogućiti kvalitetne i brze usluge korisnicima. Ove aktivnosti započet će izlaganjem na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja za K.O Vitlaci za koje je formirano i povjerenstvo.
Do kraja sjednice su usvojene i preostale točke dnevnoga reda. Na kraju sjednice u ime OV Žepče predsjedavajući Edin Šišić čestitao je Božićne blagdane pripadnicima katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti a svim građanima Općine Žepče Novu 2022. godinu.

Slične objave