Održan sastanak shodno inicijativi za proglašenje zaštitnih šuma na području MZ “Željezno Polje”

 Održan sastanak shodno inicijativi za proglašenje zaštitnih šuma na području MZ “Željezno Polje”

zdk.ba

U Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu danas je održan sastanak s predstavnicima Mjesne zajednice “Željezno Polje”, Javnog poduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići i Kantonalne uprave za šumarstvo. Sastanku je prisustvovao i predsjedavajući Skupštine ZDK-a Ćazim Huskić.

Sastanak je održan shodno inicijativi skupštinskog zastupnika Amera Ahmića da se šumsko područje na padinama planine Mahnjača, a prema naseljenim mjestima MZ “Željezno Polje”, proglasi zaštitnim šumama, shodno odredbama člana 19. Zakona o šumama.

Na sastanku je zaključeno da MZ “Željezno Polje” i korisnik državnih šuma – JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona”, revidiraju ranije potpisani sporazum o gospodarenju šumama i šumskim zemljištem na navedenom području, a u skladu sa zaključcima usuglašenima na ovom sastanku.

Također je zaključeno da MZ “Željezno Polje” kod Općine Žepče pokrene aktivnosti na izradi Elaborata za donošenje Odluke i proglašenju vodozaštitnih zona na navedenom području, te da JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” i MZ “Željezno Polje”, shodno zaključenom sporazumu, vrše redovne kontrole planiranih radova na navedenom području.

zdk.ba

Slične objave