Održan sastanak Kluba za podršku poduzetništvu žena općine Žepče

 Održan sastanak Kluba za podršku poduzetništvu žena općine Žepče

Klub za podršku poduzetništvu žena općine Žepče održao je redovni sastanak u ponedjeljak, 4. 7.2022. godine u Sali Općinskog vijeća Žepče. Tema sastanka bile su pripreme u vezi planiranih posjeta ostalim Klubovima u BiH, omasovljenje članstva i inicijative u vezi sa obukama namijenjenih vlasnicima obrta i poduzeća općine Žepče.

Direktorica Branka Janko kazala je kako je potrebno uključiti što veći broj žena u članstvo Kluba te bolja angažiranost kako bi Klub djelovao u svom najboljem obliku. Kako bismo Klub predstavili što bolje i kako bi imao što bolje rezultate potreban je timski rad i angažiranost svih članica, naglasila je Janko.

Klubu su predstavljene daljnje aktivnosti u vezi sa predstavljanjem i umrežavanjem Kluba za podršku poduzetništva žena Općine Žepče sa drugim Klubovima u Bosni i Hercegovini. Dogovorene su konkretnije zadaće u vezi sa pripremama na promociji žena poduzetnica općine Žepče.

Članice Kluba izrazile su potrebu za obukama iz knjigovodstva, komunikacije s klijentima i obukama iz marketinga što će im biti omogućeno u narednom periodu.

Sa sastanka je upućen poziv svim ženama vlasnicama biznisa (d.o.o i obrta), kao i sve druge zainteresirane žene koje rade u okviru kućne radinosti, da postanu članice Kluba za podršku poduzetništvu žena općine Žepče.

Više informacija o pristupu Klubu na sljedećem linku- Pristupnica Klubu.

Slične objave