Očekuje se porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save

 Očekuje se porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save

Prognozira se porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na slivovima Bosne, Une, Sane i Vrbasa, saopćila je Agencija za vodno područje rijeke Save.

Očekuje se dostizanje nivoa vodostaja na hidrološkim stanicama pri kojima može doći do izlijevanja iz korita, odnosno plavljenja područja uz vodotoke.

Bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u ovom periodu na području su donjeg dijela sliva Bosne te na slivovima Spreče i Tinje.

U navedenom periodu prognozirano je izvanredno hidrološko stanje, posebno na slivnom području: Bosne, Une i Sane te rijeke Vrbas.

Obavještenje o prognozi izvanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Kantonu Sarajevo, Zeničko-dobojskom, Unsko-sanskom, Tuzlanskom te Srednjobosanskom kantonu.

Iz AVP Sava sugeriraju nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju pojačan oprez.

  • Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje s uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđen eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra – ističu iz AVP Sava.
  • fena

Slične objave