Obavijest o vanrednom hidrološkom stanju: Prognozira se porast vodostaja Bosne, Une i Sane

 Obavijest o vanrednom hidrološkom stanju: Prognozira se porast vodostaja Bosne, Une i Sane

Iz Agencije za vodno područje rijeke Save izdali su obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 10. do 14. ožujka, odnosno, od danas pa do utorka.

U obavještenju je navedeno da se prognozira porast vodostaja uslijed topljenja snijega i novih padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na rijekama Bosni, Uni i Sani.

Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne te na slivovima Une i Sane u FBiH.

U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području donjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne te na slivovima Une i Sane. Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Unsko-sanskom i Zeničko-dobojskom kanton.

Iz Agencije za vodno područje rijeke Save sugeriraju nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju pojačan oprez.

Navode kako nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

Slične objave