Novi projekt Caritasa Švicarske u BiH

 Novi projekt Caritasa Švicarske u BiH

U utorak, 2.8.2022. godine u uredu općinskog načelnika održan je radni sastanak s predstavnicima Caritasa Švicarske, g-din Wolfgangom Wedderkopfom projektnim team leaderom i Adnanom Jašarevićem, suradnikom na projektu. Pored općinskog načelnika Mate Zovke sastanku su prisustvovali pomoćnici načelnika Brigita Lovrić i Namik Maličbegović i direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko. Tema sastanka je bila prezentacija novog Caritasovog projekta Lokalnog ekonomskog razvoja ,,LED-SDC-B&H,, a kojeg financira Švicarska razvojna agencija SDC. Ukupno trajanje projekta je 12 godina, a iznos projekta je 18.175,300 CHF. Pored predstavljanja projekta na sastanku se razgovaralo o mogućnostima za zajedničku suradnju u različitim oblastima lokalnog ekonomskog razvoja. Općina Žepče je iskazala svoje opredjeljenje da sudjeluje u projektu i u narednom periodu će se definirati konkretnije aktivnosti i načini sudjelovanja tijekom trajanja projekta.

Slične objave