Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Žepče za 2022. godinu

 Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Žepče za 2022. godinu

            Temeljem članka 9. Odluke o javnim priznanjima općine Žepče /”Službeni glasnik općine Žepče”, broj: 5/20, Općinski načelnik raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu javnih priznanja

općine Žepče za 2022.godinu

            Objavljuje se javni natječaj povodom 14. listopada/oktobra – Dana općine Žepče u 2022.godini za dodjelu javnog priznanja općine Žepče „Plaketa općine Žepče“.

„Plaketa općine Žepče“  se dodjeljuje građanima, udrugama građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim društvima i drugim pravnim subjektima, a povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, za zasluge za razvitak općine, za unapređenje kvalitete življenja, te za afirmiranje i jačanje ugleda općine Žepče u zemlji i svijetu.

U jednoj kalendarskoj godini dodjeljuju se najviše tri javna priznanja i to u pravilu:

-gospodarskim društvima, jedna

-ostalim društvima ili ustanovama, jedna

-pojedincu iz bilo koje oblasti, jedna

Javno priznanje „Plaketa općine Žepče“ se dodjeljuje u vidu diplome uz reljefni grb općine Žepče.

„Plaketa općine Žepče“ se može izuzetno dodijeliti pojedincima i posmrtno, maksimalno jedna, nakon što proteknu tri (3) godine od smrti pojedinca kojeg se želi predložiti za javno priznanje.

Javna priznanja dodijeljena posmrtno ne ulaze u broj priznanja koja se mogu redovno dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini.

            Način predlaganja

Prijedlozi za dodjelu javnog priznanja „Plaketa općine Žepče“ podnose se u pisanom obliku, a moraju sadržavati podatke o podnositelju prijedloga, podatke o predloženoj osobi, iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa radi kojih se daju prijedlozi za dodjelu javnih priznanja, te prosudbu postignutih rezultata.

Pisanom prijedlogu prilaže se odgovarajuća dokumentacija: objavljen rad, analiza, prikaz, recenzija, kritika i dr.

            Na zahtjev Odbora za odlučivanje o pristiglim prijavama predlagatelj je dužan dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

            Natječaj ostaje otvoren do 20.09.2022.godine.

Prijedlozi dostavljeni po isteku roka neće se uzeti u razmatranje.

Slične objave