Nastavljena dodjela sredstava za stambeno zbrinjavanje mladih za 2022/2023. godinu

 Nastavljena dodjela sredstava za stambeno zbrinjavanje mladih za 2022/2023. godinu

Dana 24. ožujka.2023. godine u uredu Općinskog načelnika korisnicima koji su ostvarili pravo na dodjelu sredstva po Javnom pozivu iz 2022.godine, uručene su Odluke o dodjeli novčanih sredstava za  stambeno zbrinjavanje mladih koji žive na području Općine Žepče. Odluke je uručio Općinski načelnik.

Današnje odluke po kojima će biti isplaćena sredstva su namjenjene za unutarnje uređenje i pokrivanje obiteljskih kuća u izgradnji, a ukupan dodijeljen iznos današnjoj grupi korisnika iznosi 80.000,00 KM.

Na Javni poziv za stambeno zbrinjavanje koji je objavljen 2022. godine pristigla su 193 zahtjeva, od kojih je 150 ispunilo uvjete.

Prema uvjetima Javnog poziva Povjerenstvo je napravilo klasifikaciju zahtjeva prema fazi izgradnje, te odredilo maksimalan iznos sredstava koji ovisi o tome odnosi li se zahtjev na gradnju ili kupnju objekta.

Za izgradnju obiteljskih kuća je pristiglo ukupno 90 zahtjeva, od čega je 19 u fazi gradnje-temelji, 8 za pokrivanje i 63 zahtjeva za unutarnje uređenje/useljenje. Od toga 19 zahtjeva se odnosilo na isplatu razlike od prethodnog javnog poziva iz 2020 godine. Maksimalan iznos za gradnju obiteljske kuće je 4.000,00 KM.

Za kupovinu stana i kuće te dogradnju kuće, 60 je prijava ispunilo uvjete,  od toga za kupovinu stana 16, za kupovinu kuće 17, za dogradnju i nadogradnju kuće 27. Maksimalan iznos za kupnju stana ili kuće je 2.000,00 KM.

Po Javnom pozivu za stambeno zbrinjavanje mladih 2022/2023 godinu ukupan iznos odobrenih sredstva za isplatu korisnicima koji ispunjavaju zatjeve je 392.500,00 KM.  U prošloj godini iz Proračuna općine Žepče za ovu namjenu je osigurano 202.000,00 KM, a ostatak se isplaćuje u ovoj godini po fazama gradnje.

Cilj ove mjere  je mladima osigurati  egzistenciju i ostanak u rodnom mjestu. Problem iseljavanja mladih zahvatio je našu državu i širu regiju. Općina Žepče bez obzira na ograničene resurse ovom mjerom daje svoj doprinos pri rješavanju problema iseljavanja.  Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih, samozapošljavanje, poticanje poljoprivredne proizvodnje, stipendiranja učenika i ulaganje u omladinske projekte su samo neke od mjera kojima se nastoji pomoći ostanku mladih ljudi na našim prostorima.

Slične objave