Najava: 8. Gospodarski forum Općine Žepče posvećen drvopreradi

 Najava: 8. Gospodarski forum Općine Žepče posvećen drvopreradi

U 2021. godini, 8. Gospodarski forum Općine Žepče,  pokušava aktualizirati teme važne za sektor drvoprerade, koji usprkos pandemiji i njenim negativnim efektima na globalnu ekonomiju, ostvaruje suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni.

“U sklopu 8. Gospodarskog foruma, koji je planiran 15. listopada,  govorit ćemo o digitalizaciji i inovacijama u sektoru drvoprerade kao tradicionalnoj gradi privrede, pozitivnim pričama i uspješnim biznisima iz sektora drvoprerade te umrežavanju i klasterizaciji kao šansi za jačanje konkurentnosti domaćih kompanija na ino tržištu.

Kao i do sada, uključujemo javni, privatni i nevladin sektor te međunarodne organizacije kako bismo osigurali relevantne govornike na odabrane teme.

Gospodarski forum, kao centralni gospodarski događaj u Općini Žepče, osigurat će poslovno povezivanje kompanija iz sektora drvoprerade i pratećih industrija, omogućiti razmjenu iskustava te dati odgovore na najaktualnija pitanja kada je u pitanju rast i razvoj ovog sektora u Bosni i Hercegovini”, najavili su iz Razvojne agencije Žepče.

Partneri u organizaciji 8. Gospodarskog foruma Općine Žepče su: Grad Široki Brijeg, Vanjskotrgovinska komora BiH, Ustanova za  stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka i Centar kompetencija Vukovarsko-srijemske županije (Centar za jugoistočnu Europu mreže Rosewood 4.0 – HORIZON 2020).

Organizator Foruma je Razvojna agencija Žepče a pokrovitelj Općinski načelnik Mato Zovko.

Slične objave