Nabavljena nova oprema za rad PVJ Žepče

 Nabavljena nova oprema za rad PVJ Žepče

Za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Žepče nabavljen je kompresor za punjenje boca za izolacione aparate. Dobavljač je firma Teve varnost elektronika d.o.o. Visoko, koja je izvršila i obuku vatrogasaca. Uzimajući u obzir da je do sada Profesionalna vatrogasna jedinica Žepče punjenje boca za izolacione aparate vršila u susjednim općinama, nabavkom kompresora znatno će biti olakšan rad i funkcioniranje Profesionalne vatrogasne jedinice. Također pored kompresora za punjenje boca, izvršena je i nabavka 2 kompleta izolacionih aparata za zaštitu dišnih organa prilikom ulaska u prostore s nedovoljnom količinom kisika.

Oprema u vrijednosti od 16.670,00 KM je nabavljena iz sredstava prikupljenih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje Proračuna Općine Žepče.

Slične objave