MUP ZDK: Objavljene konačne liste novih policajaca i inspektora

 MUP ZDK: Objavljene konačne liste novih policajaca i inspektora

Komisija za provođenje procedure javnog oglašavanja za zapošljavanje pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK) objavila je jučer konačne liste kandidata koji se upućuju na osnovnu policijsku obuku za čin policajca, kao i za čin mlađi inspektor.

Na listi za čin policajca nalazi se 110 kandidata, dok se na osnovnu obuku za čin mlađi inspektor upućuje 15 kandidata.

Konačne liste je moguće preuzeti u nastavku:

(ZPortal)

Slične objave