Mobilna aplikacija eCitizen – lakša komunikacija građana sa javnom upravom

 Mobilna aplikacija eCitizen – lakša komunikacija građana sa javnom upravom

Poziv građanima da putem mobilne aplikacije eCitizen komuniciraju sa izvršnom i zakonodavnom vlasti u Žepču

Primarna svrha eCitizen mobilne aplikacije jeste omogućavanje jednostavne i transparentne komunikacije građana i lokalne uprave. Aplikacija građanima omogućava slanje žalbe ili upita lokalnoj upravi u svega 5 klikova nakon čega dobiju odgovor uprave u roku od 48 sati. Pored toga, eCitizen mobilna aplikacija ima za cilj i obavještavanje javnosti u nepredviđenim i vanrednim situacijama, poput prekida usluga i servisnih informacija.

Na online platformi su aktivni i moduli za komunikaciju građana sa načelnikom/predsjedavajućim OV-a, vijećnicima, modul za javne rasprave, modul za pripremu sjednica vijeća i dr. informacije. Mobilna aplikacija je prilagođena za Android i IOS, te se može preuzeti putem stranica Google Play i App Store.

Ovo softversko rješenje je dostupno i kao online platforma na adresi: https://ecitizen.ba/zepce/home

Mobilna aplikacija eCitizenje izrađena u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji financira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Slične objave