Mirovine u Federaciji BiH povećavaju se za 11 posto

 Mirovine u Federaciji BiH povećavaju se za 11 posto

Na osnovu donesenih odluka o redovnom i vanrednom usklađivanju, mirovine u Federaciji BiH bit će uvećane za 11 posto, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Kako je navedeno, Odlukom Upravnog odbora Zavoda PIO/MIO redovno usklađivanje mirovina u ovoj godini iznosi 7,3 posto, a današnjom odlukom Vlade FBiH o vanrednom usklađivanju mirovine se uvećavaju za 3,5 posto.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici se upoznala sa Odlukom o redovnom usklađivanju mirovina za 2022. godinu, u iznosu od 7,3 posto, koju je u skladu sa članom 79. Zakona o PIO/MIO donio Upravni odbor Federalnog zavoda PIO/MIO 13.4.2022. godine. Usklađivanje po ovoj odluci pripada počev od 1.1.2022. godine.

Upravni odbor Zavoda PIO/MIO je naveo da je, u skladu s odredbama člana 79. Zakona o PIO/MIO, koji definira način i parametre za donošenje odluke o redovnom usklađivanju mirovina, na osnovu službenih podataka Federalnog zavoda za statistiku, utvrdio iznos usklađivanja, odnosno povećanja mirovina. Sve mirovine, s izuzetkom najviših i ostvarenih u 2022., bit će uvećane za 7,3 posto.

Naime, prema podacima koje je Zavodu PIO/MIO, dostavio Federalni zavod za statistiku, rast BDP-a u 2021. godini iznosio je 12,5 posto, dok je u istom periodu indeks potrošačkih cijena porastao za 2,1 posto. Primjenjujući zakonom definiranu formulu usklađivanja mirovina, prema kojoj pedeset posto iznosa dva navedena parametra u zbroju daju iznos usklađivanja, dolazi se do postotka od 7,3 posto.

S obzirom na to da je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju, mirovine ostvarene prema odredbama navedenog zakona bit će usklađene u jednakom postotku kao i mirovine ostvarene prema Zakonu o PIO/MIO, odnosno 7,3 posto.

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici donijela i Odluku o vanrednom usklađivanju mirovina, kojom se u skladu sa članom 80. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, odlučuje da se izvrši vanredno usklađivanje mirovina u postotku od 3,5 posto, izuzev najviših mirovina ostvarenih po zakonu.

Odluka o vanrednom usklađivanje mirovina primjenjivat će se od isplate mirovina za lipanj 2022. godine, a za realizaciju odluke zadužuje se Federalni zavod PIO/MIO.

U obrazloženju odluke je navedeno da je odredbom člana 80. Zakona o PIO propisano da Vlada Federacije može odlučiti da izvrši vanredno usklađivanje mirovina, koje se može provesti jednom u tekućoj godini ako je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini veća od 3% i ako nema akumuliranog deficita proračuna Federacije, a najviše do stope rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini. Ova mogućnost ne obuhvata najviše mirovine sve dok najniži iznos mirovine ne dostigne 1/5 (jednu petinu) iznosa najviše mirovine ostvarene prema zakonu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaprimilo akt Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje 20.4.2022. godine, kojim je dostavljena informacija da su se stekli uvjeti za vanredno usklađivanje mirovina u postotku od 3,5 posto.

Ukupan iznos sredstava potreban za isplatu mirovina u 2022. godini, uključujući i redovno i vanrednog usklađivanja mirovina osiguran je u proračunu FBiH za ovu godinu, stoji u priopćenju.

Slične objave