Ministri Ze-do županije, Isak i Lovrić u posjeti Općini Žepče

 Ministri Ze-do županije, Isak i Lovrić u posjeti Općini Žepče

U srijedu, 16.03. 2022. godine Općinu Žepče su posjetili Arnel Isak, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDŽ, Josip Lovrić, ministar Ministarstva financija ZDŽ, Ćazim Huskić, predsjedavajući skupštine ZDŽ, šefica kabineta ministra Isaka Lana Bavčić i savjetnik ministra Isaka, Kasim Alić.

Uz općinskog načelnika Matu Zovku, goste su u posjet primili predsjedavajući OV Edin Šišić i pomoćnica općinskog načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje Brigita Lovrić.

Općinski načelnik je pozdravio goste, zahvalio na posjetu koji je održan na inicijativu JP „Komunalno“. Naveo je kako je kroz sve protekle godine Općina Žepče nastojala održati korektan odnos s Kantonom. Ministru resornog ministarstva za prostorno uređenje se zahvalio na završenom nogostupu na regionalnoj cesti Ozimica- Novi Šeher. Zahvalio se na suradnji svim dužnosnicima posljednjeg mandata Ze-do županije, te podsjetio na daljnje probleme u Općini Žepče koje bi zajednički trebalo rješavati.

Na prvom mjestu se osvrnuo na problem plavljenja žepačkog podvožnjaka uslijed jačih padavina, te podsjetio kako bi se poduzeće izabrano za održavanje regionalnih puteva moralo pobrinuti o tome. Na drugom mjestu je naglasio rješavanje autobusnog stajališta u Ljeskovici uz regionalnu cestu koje je također u nadležnosti ovog Ministarstva.

Pomoćnica općinskog načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje Brigita Lovrić je ministra Isaka podsjetila na važnost usklađivanja Prostornog plana Županije koje je donijelo resorno Ministarstvo u odnosu na Prostorni plan Općine Žepče koje je donesen za razdoblje od 2007. do 2027. godine. Zamolila je još jednom da Ministarstvo ubrza podnesenu inicijativu za izmjenu namjene zemljišta kako bi došlo do usklađivanja.

Na sastanku se razgovaralo o izgradnji trase koridora V c, čiji se radovi izvode na području Općine Žepče, kao i o brzoj cesti Tuzla -Žepče, čije dionice koje prolaze kroz Općinu Žepče također treba unijeti u Prostorni plan.

Nakon sastanka u Uredu Općinskog načelnika, predstavnici Ze-do županije su posjetili JP „Komunalno“ Žepče. Ravnatelj Javnog poduzeća Mirko Šumić je gostima pokazao isporuku kontejnera za otpad koji su nabavljeni sredstvima koje je ovom poduzeću dodijelilo Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDŽ.

Nakon toga dužnosnici i djelatnici Ze-do županije su u žepačkim poljima posjetili prečistač otpadnih voda iz desnoobalnog i lijevoobalnog fekalnog kolektora.

Slične objave