Ministarstvo za privredu ZDK objavilo javne pozive za dodjelu sredstava privatnim poduzećima i poduzetnicima

 Ministarstvo za privredu ZDK objavilo javne pozive za dodjelu sredstava privatnim poduzećima i poduzetnicima

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa Programom razvoja male privrede Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2024. godina, dana 04. travnja/ aprila objavilo je javne pozive za dodjelu sredstava po Programu utroška budžetskih sredstava u 2022. godini (subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima).


Objavljeno je 9 (devet) javnih poziva i to:

1.    Javni poziv za odabir korisnika „Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede (investiranje u opremu, obuke radne snage, promocija i sajmovi, standardi i kontrola kvalitete, patenti)“ za 2022. godinu;

2.    Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju investicija kod obrta i obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata;

3.    Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture;

4.    Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju projekata razvojnih agencija;

5.    Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u period 2020. – 2022. godina po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona;

6.    Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata;

7.    Javni poziv za podršku samozapošljavanja i razvoju start up-a ;

8.    Javni poziv podrška samozapošljavanju i privrednim subjektima u it sektoru za kreiranje i izvoz digitalnih rješenja;

9.    Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) financijskih sredstava namijenjenih podršci razvoja ženskog poduzetništva.

Napomena: Klikom na svaki od gore navedenih javnih poziva otvara se link na kojem je objavljen javni poziv.

Javni pozivi će biti otvoreni 30 (trideset) dana od dana objave na web stranici Kantona, a krajnji rok za dostavu zahtjeva je 05.05.2022. godine, izuzev Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u period 2020. – 2022. godina po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona gdje je Javni poziv otvoren do 30.11.2022. godine i krajnji rok za dostavu zahtjeva je 30.11.2022. godine

Slične objave