Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK podržalo rad ANU BiH s 50.000 KM

 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK podržalo rad ANU BiH s 50.000 KM

zdk.ba

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić i predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANU BIH) akademik Muris Čičić potpisali su memorandum o razumijevanju kojim se ovo ministarstvo obavezalo da će rad ANU BiH u 2022. godini podržati sa 50.000 KM.

Prema memorandumu, ANU BiH će sredstva koristiti za razvoj, unapređenje, podržavanje i promoviranje nauke i umjetnosti, afirmiranje kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa, unapređenje znanstveno-istraživačkog rada, odnosno za podršku u radu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Ministar Kozlić je rekao da će sredstva biti izdvojena sa Tekućeg transfera za naučno-istraživački rad, te da se ANU BiH obavezala da će sudjelovati u izradi Strategije razvoja nauke u Zeničko-dobojskom kantonu.

Potpisivanju memoranduma prisustvovao je i član ANU BiH akademik Mirko Pejanović.

Press služba ZDK

Slične objave