Konferencija za zaštitu prirode i biodiverziteta u Zeničko-dobojskom kantonu na Matinskom visu

 Konferencija za zaštitu prirode i biodiverziteta u Zeničko-dobojskom kantonu na Matinskom visu

U okviru projekta “Zagovaranje novih zaštićenih područja i održivog upravljanja prirodom u Zeničko-dobojskom kantonu“, Udruženje građana Fojničani Maglaj i partneri, Planinarsko društvo Vis Žepče i Sportski i naučno-istraživački klub Atom Zavidovići, organiziraju prvu „Konferenciju za zaštitu prirode i biodiverziteta u Zeničko-dobojskom kantonu“ koja će se održati na Matinskom visu, općina Žepče, 18. i 19. 9. 2021. godine. Konferencija će okupiti predstavnike vlasti s lokalne i kantonalne razine, nevladinih organizacija koje zagovaraju uspostavu novih zaštićenih područja prirode u ZDK, te predstavnike Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo i WWF-a (World Wide Fund for Nature), najveće međunarodne organizacije za zaštitu prirode.

Iako je po biološkoj i pejzažnoj raznolikosti jedna od najbogatijih zemalja Europe, Bosna i Hercegovina s oko 3% ima najmanji postotak zaštićene teritorije ne samo u Europi već i u svjetskim razmjerima.  Stanje u Zeničko-dobojskom kantonu je čak i puno gore. Trenutno jedino zaštićeno područje Spomenik prirode Tajan zauzima nepunih 1.5% površine Kantona. Nasuprot tome, šume i šumsko zemljište zauzimaju čak 64,61 % površine Kantona što jasno ukazuje na katastrofalan nesrazmjer prirodnih vrijednosti koje posjedujemo u odnosu na one koje smo zaštitili. Nasuprot tome, u svijetu je trenutno zaštićeno 14,87% ukupne kopnene i 7,27% morske površine Zemlje. Navedeni postotci su u Europi mnogo viši a standard i preporuke Europske unije su da svaka država treba zaštititi najmanje 10% svog teritorija. Usporedbe radi, procenti kopnenih zaštićenih područja prirode u nekim državama Europe su: Albanija – 18.59%, Rumunjska – 24.52%, Njemačka – 37.8%, Hrvatska – 38.36%; Slovenija 40.36% a Bugarska čak 41.04%.

Stoga je cilj Konferencije ali i projekta “Zagovaranje novih zaštićenih područja i održivog upravljanja prirodom u Zeničko-dobojskom kantonu“ doprinijeti povećanju broja zaštićenih područja prirode u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode FBiH. U prvom redu radi se o „bosanskoj serpentinskoj“ planini Matinski vis u općini Žepče, staništu brojnih endemskih biljnih vrsta uključujući halačiju (Halacsya sendtneri) koja se nalazi na Crvenoj listi flore FBiH, te pećine Mokra Megara u općini Maglaj, jedinom svjetskom staništu kukca “Maglajski golemaš“ (Duvalius maglajensis) koji se nalazi na Crvenoj listi faune FBiH. Cilj je i ojačati i održivost očuvanja prirode u ZDK zagovaranjem osnivanja javnog ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, po uzoru na dobre prakse Kantona Sarajevo. Konferencija će doprinijeti razmjeni iskustava i uvezivanju predstavnika svih organizacija koje se bave (ne)zaštićenim područjima prirode u ZDK u svrhu zajedničkog nastupa i djelovanja.

“Konferenciju za zaštitu prirode i biodiverziteta u Zeničko-dobojskom kantonu“ se realizira u sklopu inicijative “Zagovaranje novih zaštićenih područja i održivog upravljanja prirodom u Zeničko-dobojskom kantonu“ u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva uz financijsku potporu Švedske. Konferencija će se održati u skladu sa svim epidemiološkim mjerama.

Radio Žepče

Slične objave