Jupić: Podržavamo organe u istrazi zakonitosti nabavke medicinskog kisika

 Jupić: Podržavamo organe u istrazi zakonitosti nabavke medicinskog kisika

Trebamo učiniti sve da sačuvamo jedinstvo zdravstvenog sektora, da ljudi u zdravstvu mogu raditi predano i maksimalno u granici svojih kapaciteta – materijalnih i intelektualnih mogućnosti – poručio je sa današnje press-konferencije u Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona resorni ministar Adnan Jupić, koji je prezentirao podatke o nabavci medicinskog kisika u ustanovama tog kantona.

Napomenuo je kako pandemija koronavirusa još nije okončana, ali da će “svi oni koji su nešto činili ili nisu činili”, kako je i ranije isticao, imati priliku da odgovaraju za svoje postupke pa tako i za nabavku kisika za potrebe liječenja svojih pacijenata.

– To nije samo problem ZDK-a, nego kompletne države. Ministarstvo i Vlada ZDK su aktivno reagirali, odmah po dobijanju prvih saznanja da su se pojavile određene nepravilnosti, kako je to tada navedeno, a vezano za nabavku kisika u ZDK-u.

Imali smo krajem prošlog mjeseca i Skupštinu ZDK, na kojoj je kolega dr. Ermin Čehić postavio pitanje vezano za nabavku kisika u javnim ustanovama ZDK, našim bolnicama i svim domovima zdravlja – napomenuo je Jupić, koji je dodao da su tom prilikom zatraženi i izvještaji o „aplikaciji kisika“ pacijentima tih ustanova.

Ministarstvo je, kazao je, i ne čekajući to pitanje, po dobijanju saznanja, poslalo dopis svim zdravstvenim ustanovama o načinu i količinama nabavki medicinskog kisika. Sve su ustanove dostavile podatke, ali je dopunu tih izvještaja, napomenuo je Jupić, zahtijevao upit i o sastavu komisija odgovornih za postupke nabavke lijekova i ostalih sredstava.

Ministarstvo, podvukao je, nema nadležnosti za nabavku lijekova i ostalih medicinskih sredstava, nego da o tome brine Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine, uz menadžmente ustanova i komisije, koje su dužne pripremiti adekvatne procedure menadžerima ustanova.

– Odmah da kažem, da u ovom kompletnom procesu nismo dobili nijedan upit vezan za probleme nabavke kisika od pojedinih dobavljača niti od jedne ustanove u ZDK-u, prije pokretanja procedura „osvjetljavanja procesa“ nabavke kisika u proteklom periodu.

I nije bila zadaća menadžera zdravstvenih ustanova da se obrate Ministarstvu zdravstva, nego direktno na Agenciju za lijekove BiH. Ali, opet kažem, i da su se obratili, mi bismo našli procedure da urgiramo i da se na brži način dobije potpuna informacija Agencije za lijekove BiH – kazao je Jupić.   

Jedina komunikacija za nabavku medicinskog kisika, istakao je Jupić, bila je vezana za povećane potrebe Kantonalne bolnice Zenica, za koju je dobavljač ugradio veliku cisternu u krugu te bolnice. KBZ, napominje, troši oko 90 posto ukupnog medicinskog kisika na području ZDK-a te tako nije došlo u pitanje snabdijevanja kisikom.

– Kompletan ovaj vremenski period, kisik je za KBZ nabavljan preko distributera „Messer“… KBZ i Opća bolnica Tešanj (OBT) koristile su enormne količine kisika, s obzirom na to da su imale veliki broj hospitaliziranih pacijenata na kojima se to koristi.

OBT je nabavila određenu količinu kisika koji nije bio od „Messera“, ali od 3. veljače 2021. godine, prije najjačeg „pika“ i kada su bile najveće potrebe iskazane i potrošene na ZDK, OBT nabavlja kisik isključivo od „Messera Tehnoplin“. KBZ je kompletan period nabavljala kisik od dobavljača koji ima sve suglasnosti i dozvole na području ZDK-a – istakao je Jupić.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ZDK, kazao je, dostavila je informacije da se radi inspekcijski nadzor zdravstvenog, sanitarnog i ostalih inspektora u svim ustanovama.

– Dvije su stvari, tu, koje se mogu istaći pozitivne. Prva je činjenica koju sam rekao da je 95-98 posto kisika koji je korišten u našim zdravstvenim ustanovama sekundarnog tipa, OBT i KBZ, bio lijek koji je imao sve dozvole za distribuciju i za promet.

Činjenica da su od momenta kada se došlo do informacije da je bilo nabavki preko nekih drugih dobavljača, sve ustanove prekinule nabavku kisika na drugi način. Nisam ja taj koji treba da utvrdi je li to bilo u skladu sa zakonom ili nije. Postoje organi koji to, svakako, rade i mi podržavamo rad tih organa.

Ne protiv nekog drugog, jer će, kada se ovo sve smiri, odgovornost biti na svima nama. Svi ćemo imati obavezu da odgovorimo zašto smo neke stvari uradili, a nismo smjeli ili zašto neke stvari nismo uradili, ali smo morali – poručio je Jupić.

Procedure i saznanja o nepravilnostima u nabavkama, napominje Jupić, istražuju inspektori farmaceutske struke, a u sve su se, podsjeća, uključili i organi Tužiteljstva ZDK. Prema nalazima Kantonalne inspekcije ZDK, medicinski kisik od ovlaštenih ustanova nabavljali su KBZ te domovi zdravlja Visoko, Kakanj, Zavidovići, Olovo i Vareš te od 3. veljače ove godine i OBT.

Domovi zdravlja Breza, Maglaj, Žepče, Tešanj, Usora i Zenica te Poliklinika sa dnevnom bolnicom Doboj -Jug nabavljali su od drugih dobavljača, koji nisu ovlašteni za distribuciju tog lijeka. I sve te ustanove od početka ovog mjeseca pokrenule su procedure te nabavljaju medicinski kisik od ovlaštenog distributera.

– Mi u ovom momentu govorimo o određenim zakonitim procedurama. Ne može se mjeriti po količini nabavljenog kisika, jer ako su procedure kršene onda su kršene i „za litru i za tisuću litara“. Ali, nismo mi ti koji trebaju odgovoriti da li su procedure kršene – poručio je Jupić, koji je podsjetio kako  kisik ima upotrebu i za druge aktivnosti u zdravstvenim ustanovama, kao što su „zavarivanje ili bilo šta drugo“.

– Tko je nabavljao taj kisik, morat će naći i dati obrazloženje farmaceutskom i zdravstvenom inspektoru za što ga je nabavljao i za što ga je iskoristio. A, onda će, na osnovu svih tih procjena isplivati na vidjelo da li je netko kršio zakonske procedure ili nije. Mi podržavamo organe u istrazi zakonitosti nabavki medicinskog kisika – dodao je Jupić.

Ako se utvrde nepravilnosti, najavljuje Jupić, upravni su odbori nadležni za smjenu direktora domova zdravlja, a ako to ne urade u proceduru će se, u skladu sa svojim ovlastima, uključiti i Ministarstvo zdravstva ZDK.

fena

Slične objave