JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče: Raspored cijepljenja protiv Covid-19

 JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče: Raspored  cijepljenja  protiv  Covid-19

07.10.2022. – PET AK- 13:30 – 14:30 h
Cijepljenje prvom dozom cjepiva Comirnaty (Pfizer) bez prethodne najave. Cijepljenje drugom dozom cjepiva Comirnaty (Pfizer) bez prethodne najave.
Cijepljenje trećom i četvrtom dozom cjepiva Comirnaty (Pfizer) za osobe kod kojih je prošlo 6 mjeseci od primitka druge/treće doze cjepiva.

U slučaju potrebe, term in cijepljenja će se produžiti dok se ne iscrpe zalihe cjepiva. Osobe koje primaju drugu iii treću dozu cjepiva, obavezne su donijeti cijepni karton! Osobe koje primaju prvu dozu cjepiva obavezne su donijeti identifikacijski dokument!

Slične objave