JP “Elektroprivreda” BiH: U nedjelju, 3. srpnja planski radovi na DV 10k V Begov Han

 JP “Elektroprivreda” BiH: U nedjelju, 3. srpnja planski radovi na DV 10k V Begov Han

Služba za odnose s javnošću i informiranje kupaca  Podružnice“ ElektrodistribucijaZenica, obavještava kupce da će dana 03.07.2022.(nedjelja) zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedećapodručja ZE-DO kantona:

  • PJD Žepče

DV 10 kV Begov Han

Trafo područija: Golubinja Centar, Golubinja 2,  Prograd, Banjo trans, Golubinja 4,  Tisakomerc, Golubinja 3, Ekonomija, Dubac, Branošica i Fatići, od 07:00 do 18:00 sati

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose s javnošću i informiranje

kupaca:         

    – područje ZE-DO kantona na broj telefona   080 020 132               

Slične objave