Javni pziv nezaposlenim mladim osobama sa područja Žepča i Teslića, za učešće u poduzetničkoj akademiji za mlade

 Javni pziv nezaposlenim mladim osobama sa područja Žepča i Teslića, za učešće u poduzetničkoj akademiji za mlade

UG Nešto Više, Razvojna Agencija Žepče I Opština Teslić u okviru projekta „BEAR – poduzetnička akademija za mlade“ koji financira Ambasada USA u BiH, upućuju

JAVNI POZIV

nezaposlenim mladim osobama sa područja Žepča i Teslića, za učešće u poduzetničkoj akademiji za mlade

Program obuke

  1. Dan – razvoj poslovne ideje i izrada biznis plana
  2. Registracija biznisa
  3. Namicanje sredstava (lokalni i međunarodni izvori)
  4. Marketing i promocija

Obuku će voditi stručnjaci iz svake od naprijed navedenih oblasti. Za sudionike poduzetničke akademije bit će osigurani radni materijali i prezentacije.

Obuka će se održavati na lokaciji hotel „Hajdučke vode“ općina Teslić.

Trajanje obuke: 4 dana, 26.09.2022. – 29.09.2022.

Prijevoz za sve sudionike će biti organiziran. Noćenje i ishrana sudionika kampa bit će osigurani od strane organizatora.

Uvjeti za prijavu na Javni poziv

  • Mlade osobe 18 – 25 godina
  • Prebivalište: Žepče, Teslić

Način prijave

Prijavni obrazac možete pronaći ovdje.

Odabir kandidata

Odabir kandidata će se vršiti na sljedeći način, prvih 20 aplikacija koje ispunjavaju kriterije Javnog poziva iz svake općine (Žepče,  Teslić) će biti odabrane za pohađanje obuka. Preliminarni odabir kandidata i provjera ispunjavanja uvjeta će se vršiti na osnovu popunjenog prijavnog obrasca.

Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju suglasnost za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva.

Rok za prijavu

Rok za prijavu na Javni poziv je do 22.09.2022. do 14h

Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na web stranicama UG Nešto Više, Razvojne agencije Žepče  i Opštine Teslić. Odabrani kandidati bit će telefonski obavješteni o rezultatima javnog poziva.

Slične objave