Javni poziv za pružatelje turističkih usluga

 Javni poziv za pružatelje turističkih usluga

U okviru projekta EU4BusinessRecovery sufinanciranog od strane Evropske unije i Vlade SR Njemačke, koji zajednički implementiraju GIZ, ILO i UNDP provodi se projekat “3 grada, 3 parka prirode“ (3C3NP) unutar kojeg Razvojna agencija Žepče (RAŽ) i UG Fojničani Maglaj (UGF), raspisuju:

Javni poziv za pružatelje turističkih usluga

U okviru ovog Javnog poziva planirana je projektna podrška u opremi, materijalu, promociji kao i specifičnim treninzima za najmanje 15 korisnika, poduzeća i obrta (Korisnici), na području općina Žepče, Maglaj i Zavidovići i to na sljedeći način:

2-slika-1024x217 Javni poziv za pružatelje turističkih usluga

2. Opći kriteriji (eliminatorni)

 1. Korisnik je pravno osoba (d.o.o. ili obrt) koje ima sjedište ili poslovnu jedinicu registriranu na području provedbe projekta (Žepče, Maglaj i Zavidovići) i koja je registrirano za obavljanje djelatnosti u oblasti turizma i vezanih djelatnosti (npr. proizvodnja tradicionalnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda, stari zanati, rukotvorine, prirodni preparati i sl.);
 2. Korisnik nije propustio izvršiti plaćanje pripadajućih direktnih i indirektnih poreza sukladno zakonskim odredbama;
 3. Korisnik će održati postojeću razinu broja zaposlenih u periodu minimalno 12 mjeseci, odnosno u period provedbe projekta;
 4. Korisnik je spreman sudjelovati u treninzima koji će biti organizirani u okviru projekta.

3. Specifični kriteriji (kriteriji za bodovanje)

 1. Nabavka opreme i repromaterijala će unaprijediti i modernizirati poslovanje korisnika u oblasti turizma i/ili povezanih djelatnosti

Boduje se:

 • Inovativnost – Originalnost ideje, digitalizacija, moderne tehnologije, dobre prakse iz EU…
 • Izvodljivost – Relevantnost i opravdanost ideje, realnost vrijednosti opreme/repromaterijala, način provedbe i učinkovitost…
 • Održivost – Mogućnost održavanja poslovanja na poboljšanoj razini, otpornost na COVID-19 i slične krize…
 1. Projektna podrška će omogućiti ili potaknuti dodatno zapošljavanje

Boduje se:

 • Broj novouposlenih – Projektna podrška u opremi, materijalu, promociji kao i specifičnim treninzima će omogućiti ili potaknuti povećanje broja radnika, uključujući i sezonske, u periodu provedbe projekta od 12 mjeseci.
 1. Korisnik je prepoznat kao poduzeće/obrt koje je vezano s lokalnim proizvođačima i/ili kao društveno odgovorno poduzeće/obrt i/ili kao poduzeće/obrt koje podržava zaštitu prirode/okoliša

Boduje se:

 • Domaća proizvodnja – Korisnik sam proizvodi ili podržava lokalne proizvođače, otkup proizvoda, prezentiranje malih proizvođača, zajednički nastup na tržištu i sl…
 • Društveno odgovorno poslovanje – Korisnik podržava organizacije civilnog društva, sportske klubove, kulturna udruženja, akcije i inicijative ili djeluje na drugi društveno koristan način u lokalnoj zajednici…
 • Zaštita prirode/okoliša – Korisnik proizvodi, koristi ili podržava okolišno prihvatljive proizvode ili ambalažu, podržavate lokalna djelovanja i akcije na zaštiti prirode/okoliša ili djeluje na neki drugi način na zaštiti okoliša, osobito prirode…

Prijave na Javni poziv se podnose isključivo popunjavanjem elektronskog obrasca na adresi:

https://forms.gle/HKVCZoCYtCk5DkPc6

Korisnici koji budu odabrani u uži krug (preliminarna lista) dužni su omogućiti eventualnu dodatnu procjenu aplikacije na terenu kao i dokumentaciju koja dokazuje da su zadovoljeni opći kriteriji i navodi iz aplikacije. Samo oni koji uspješno prođu ovaj proces dodatne procjene mogu biti konačni korisnici projekta.

Rok za podnošenje prijava je 19.05.2022 godine, do 24:00 sati. Za eventualna dodatna pitanja možete kontaktirati RAŽ putem telefona 032 880 273 ili e-mail: razepce@gmail.com i UGF putem telefona 063/029-966 ili e-maila: info@ugf.ba.

Slične objave