Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za poticaj u poljoprivredi u 2022. godini

 Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za poticaj u poljoprivredi u 2022. godini

I Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za  poticaj u poljoprivredi  koja će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2022. godinu – „Transfer za poljoprivredu i subvencije u poljoprivredi“. 

 II  Osnovni uvjeti za sudjelovanje na Javnom pozivu

1.Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju poljoprivredni proizvođači-fizička lica, poljoprivredni obrti i

   poljoprivredna pravna lica koja ispunjavaju osnovne uvjete:

1.1. Imaju zasnovanu poljoprivrednu proizvodnju na području općine Žepče

1.2. Upisani su u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u općini Žepče

1.3. Upisali svoju proizvodnju za koju podnose zahtjev u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata  

      u 2022.godini -ažurirali podatke u Registru poljoprivrednih gazdinstava i klijenata za 2022. godinu

1.3. Blagovremeno podnesu zahtjev za poticaj sa potrebnom dokumentacijom i ispune sve propisane kriterije

1.4. Nemaju novčanih dugovanja prema općini Žepče ni po kakvoj osnovi

 III Kriteriji sa potrebnom dokumentacijom

r.br. Vrsta poticajaPosebni kriterijiDokumentacija
                    1.  Proizvodnja i prerada mlijeka  U uzgoju dvije i više krava sa ušnom markicom i redovnim vršenjem  kontrole zdravstvenog stanja istih od strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice.– zahtjev sa uplaćenom pristojbom – ažurirana lista stoke iz RPG-a za 2022.godinu – kopija obrasca V5 ne starijeg od godinu dana – kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
     2.    Rasplodne svinjeU uzgoju tri i više rasplodne krmače starije od godinu dana  sa  ušnom markicom i redovnim vršenjem kontrole zdravstvenog stanja istih od strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice.– zahtjev sa uplaćenom pristojbom – ažurirana lista stoke iz RPG-a za 2022.godinu – potvrda nadležne Veterinarske stanice o     provedenim mjerama  zaštite u 2022.godini i   brojevima ušnih markica na istima   – kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
    3.    Pčelarska proizvodnja  Minimalno deset a maksimalno 100 košnica pčela.– zahtjev sa uplaćenom pristojbom – ažurirana lista stoke iz RPG-a za 2022.godinu – potvrda o aktivnom članstvu u udruženjima   pčelara općine Žepče – kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
4.Proizvodnja jagodičastog voćaPoljoprivredna udruženja i zadruge općine Žepče koje vrše organiziran otkup jagodičastog voća od proizvođača općine Žepče.-zahtjev sa uplaćenom pristojbom   -podaci o otkupljenim količinama voća  zadruge/udruženje u 2022.godini sa tabelarnim  prikazom otkupljenih količina po vrstama i  količinama jagodičastog  voća za sve  poljoprivredne proizvođače – kopija zahtjeva za otkup jagodičastog voća  u ZDK sa pečatom prijema istog -kopija potvrde o aktivnom  bankovnom računu
5.Proizvodnja ostalog voća-podizanje zasada jagodičastog i drugog voćaPodignuto minimalno 1 000 m2  a maksimalno  5000 m2 zasada  voća visoko stablašica, jagodičastog voća ili vinove loze.– zahtjev sa uplaćenom pristojbom – račun o kupovini sadnica – ažurirana lista korištenja iz RPG za 2022. sa     upisanim   zasadom   – potvrda o aktivnom bankovnom računu
6.Proizvodnja povrća, cvijeća i jagoda u plastenikuZasnovana proizvodnja u plastenicima na jednoj lokaciji  minimalne površine 200m 2  a maksimalne 500 m2.– zahtjev sa uplaćenom pristojbom – ažurirana lista korištenja iz RPG  za 2022.g   upisanom   površinom pod  plasteničkom   proizvodnjom – kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
  7.  Proizvodnja povrća na otvorenomeZasnovana proizvodnja na otvorenom povrća jedne kulture na  minimalnoj  površini od  1000 m2.  – zahtjev sa uplaćenom pristojbom – ažurirana lista korištenja  iz RPG za 2022. g.   sa upisanom  površinom povrća – dokaz o kupovini sjemena ili đubriva (račun)  -kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
8.Proizvodnja žitaricaZasnovana proizvodnja na minimalno 3000 m2 a maksimalno 10000 m2 žitarica  i istom se nije mogao ostvariti Kantonalni i Federalni poticaj za sjetvu žitarica– zahtjev sa uplaćenom pristojbom – ažurirana lista korištenja  iz RPG za 2022. g.   sa upisanom  površinom žitarica – dokaz o kupovini sjemena (račun)  -kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
8.Sufinanciranje doprinosa uposlenika u poljoprivrednim obrtimaAktivan poljoprivredni obrt registriran duže od 5 godina.-zahtjev sa uplaćeno pristojbom – uvjerenje o uplaćenim poreskim obvezama i  doprinosima za prvih šest mjeseci 2022.god.  za vlasnika obrta -kopija rješenja o otvaranju obrta -kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
9.Sufinanciranje doprinosa uposlenika u poljoprivrednim zadrugama i udrugama općine ŽepčeUposleni djelatnik kod zadruge/udruge najmanje godinu dana od dana objave Javnog poziva.– zahtjev sa uplaćeno pristojbom – uvjerenje o uplaćenim poreskim obvezama i   doprinosima za prvih šest mjeseci 2022.god.  -ovjerena kopija Ugovora o radu sa   poljoprivrednom zadrugom/udrugom – kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
 10.Potpora redovnih aktivnosti poljoprivrednih Udruženja i zadrugaPoljoprivredne zadruge/udruge općine Žepče  koje su aktivne u svom radu.   – zahtjev sa uplaćenom pristojbama  – podaci o broju članova    – financijska bilanca  za 2021.godinu/zapisnik   sa Skupštine  – opis namjene sredstava  – kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

IV Vrednovanje zahtjeva

Vrednovanje i rangiranje prijava na javni poziv obavit će posebno Povjerenstvo koje imenuje Općinski Načelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, cijeni ispunjenost uvjeta te  izvješće   sa

prijedlogom korisnika dostavlja Općinskom Načelniku koji donosi odluku o isplati sredstava.

 Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija se neće uzimati u razmatranje. Spisak nepotpunih i neblagovremenih prijava će se objaviti na oglasnoj ploči općine Žepče a predmeti arhivirati.

V Mjesto, način i rok podnošenja prijava

Obrazac prijave na javni poziv i informacije o istom se mogu dobiti  u Centru za pružanje

usluga građanima općine Žepče, klikom na linkove

OBRAZAC ANIMALNA PROIZVODNJA

OBRAZAC BILJNA PROIZVODNJA

OBRAZAAC OSTALE PODRŠKE.

i na telefon broj: 032 888 626.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju na pisarnicu općine Žepče pojedinačno, za svaku kategoriju poticaja.

Rok podnošenja zahtjeva  je dvadeset dana od dana objave  Javnog poziva (do 15.06.2022.godine) osim za vrstu poticaja pod rednim brojem 4. za koju je rok podnošenja 15.10.2022.godine.

Slične objave