Izvanredno hidrološko stanje na području slivova rijeka Une i Sane

 Izvanredno hidrološko stanje na području slivova rijeka Une i Sane

Prema najnovijim podacima Agencije za vodno područje rijeke Save u FBiH (AVP Sava), trenutno je izvanredno hidrološko stanje na području slivova rijeka Une i Sane.

Na svim hidrološkim stanicama koje su definirane Federalnim operativnim planom obrane od poplava osim HS Bosanska Krupa dostignuti su nivoi za početak obavještavanja. Uslijed visokih vodostaja, došlo je do izlijevanja rijeka na području Kulen Vakufa, te pritoka Sane na području Sanskog Mosta.

Kako je to prognozirano u Obavještenju o prognozi izvanrednog hidrološkog stanja od 12. svibnja, prema riječima rukovodioca sektora za upravljanje vodama AVP Sava Almira Prljače, tijekom vikenda došlo je do obilnijih padavina koje su prouzrokovale povećanje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

  • To se naročito odnosi na sjeverozapadni dio BiH, odnosno područje Unsko-sanskog kantona gdje je trenutno na skoro svim mjerodavnim hidrološkim stanicama došlo do dostizanja kvote o obavještavanju o mogućim poplavama. U ovom trenutnutku imamo informacije o nekim manjim plavljenjima, ali nas na povećan oprez upućuje činjenica da se i u naredna tri dana očekuju značajnije padavine, te dodatni porast vodostaja na ovim vodotocima – rekao je Prljača za Fenu.

AVP Sava je uputila poziv na dodatni oprez kako stanovništvu koje živi uz ove vodotoke, tako i nadležnim službama civilne zaštite koje provode mjere spašavanja na terenu.

Što se tiče ostalih vodotoka na području rijeke Save u FBiH, situacija je stabilna i prema sadašnjim podacima, na prognoziraju se značajnija plavljenja na tim područjima.

fena

Slične objave