Izabrani organi i tijela Saveza općina i gradova FBiH

 Izabrani organi i tijela Saveza općina i gradova FBiH
  • Izborna Skupština Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBIH) održana je u srijedu u Neumu.

Članovima Skupštine Saveza općina i gradova FBiH (načelnicima i gradonačelnicima) u uvodnom obraćanju obratili su se predsjednik Skupštine Saveza Faris Hasanbegović, predsjednik Predsjedništva Ivan Vukadin, zamjenik predsjednika Predsjedništva Hamdo Ejubović, direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH Vesna Travljanin, te predstavnik Ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini Mario Vignjević, koji je naglasio važnost i značaj Saveza općina i gradova FBiH, kao i podršku te ambasade jačanju rada Saveza kao predstavnika jedinica lokalne samouprave u FBiH.

U tematskom dijelu Skupštine uvodničar Enver Išerić, direktor Zavoda za javnu upravu Federalnog ministarstvo pravde, s prisutnima je diskutirao o primjeni Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH i značaju za jedinice lokalne samouprave. Zaključeno je da će Ministarstvo u suradnji sa Savezom raditi na usuglašavanju zajedničkih stavova po pitanju mogućih izmjena Zakona.

Na Skupštini su jednoglasno usvojeni izvještaji o radu Saveza općina i gradova FBiH i izvještaj direktorice Saveza općina i gradova FBiH.

Tijekom radnog dijela Izborne skupštine izabrani su predstavnici tijela i organa Saveza općina i gradova FBiH, tako je Suad Huskić izabran za predsjedavajućeg Skupštine Saveza, Smiljan Vidić za zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, Hamdo Ejubović za predsjedavajućeg Predsjedništva Saveza, a Mladen Mišurić Ramljak za zamjenika Predsjedavajućeg, a čije funkcije će se rotirati nakon dvije godine.

Novi rukovodioci Saveza u svojim obraćanjima naglasili su potrebu za jedinstvenim stavovima članica u zastupanju interesa jedinica lokalne samouprave pred višim nivoima vlasti.

Aktivnosti i unapređenje rada Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine podržavaju Ambasada Kraljevine Švedske i Ambasada Švicarske u BiH, saopćeno je iz SOGFBiH.

fena

Slične objave