Intencija Vlade je konsolidacija poslovanja JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići

 Intencija Vlade je konsolidacija poslovanja JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići

zdk.ba

Povodom natpisa u medijima u kojima se tematizira i tumači Zaključak Vlade Zeničko-dobojskog kantona od 26.12.2022. godine, kojim su obvezani svi proračunski korisnici –  ministarstva, uprave i upravne organizacije, kao i javne ustanove, proračunski i vanproračunski fondovi, javna poduzeća i ostala regulirana tijela pod kontrolom Zeničko-dobojskog kantona, da u periodu privremenog financiranja, odnosno do donošenja Prroačuna Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, kao i pojedinačnih financijskih planova, obustave sve postupke novog zapošljavanja službenika i namještenika u organima javne uprave, kao i postupke novog zapošljavanja u javnim ustanovama, proračunskim i vanproračunskim fondovima, javnim poduzećima i ostalim reguliranim tijelima pod kontrolom ZDK-a, a u kontekstu aktualnih dešavanja u JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, Vlada Zeničko-dobojskog kantona želi ukazati na sljedeće:

-Premijerka Zeničko-dobojskog kantona Amra Mehmedić je svim subjektima koji su se obratili u vezi sa primjenom ovog zaključka dostavila pisano očitovanje sa potrebnim pojašnjenjima u vezi sa njegovom primjenom, uključujući JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine – Sindikalni odbor JP “ŠPD ZDK” d.o.o.  Zavidovići, kao i Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona.

U slučaju JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići nikako se ne radi o restriktivnim mjerama koje bi ovo javno poduzeće onemogućavale u daljem radu. To posebno kada je u pitanju rješavanje radno-pravnog statusa 98 radnika, jer Uprava poduzeća gotovo pet godina drži ove radnike u neizvjesnosti tako što s njima zaključuje ugovore o radu na određeno vrijeme, što je društveno neprihvatljivo, a i upitno s aspekta primjene Zakona o radu u pogledu prava radnika. U tom smislu, zaključak Vlade se ni u kom slučaju ne može tumačiti kao otežavajuća okolnost za poslovanje JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, koje trenutno zapošljava 738 radnika.

Također, napominjemo da su u aktima Vlade Zeničko-dobojskog kantona vezanim za borbu protiv korupcije, ugovori o djelu i ugovori o povremenim i privremenim poslovima, zbog širokih diskrecionih ovlaštenja pojedinca, bili posebno tretirani i, u okviru obaveza i odgovornosti rukovoditelja, naložene su određene obveze u pogledu korištenja ovih pravnih instituta na zakonit način, i to samo u izuzetnim slučajevima, kao i uspostavljanje jasnih kontrolnih mehanizama.

Uprava poduzeća je zanemarila obaveze iz vlastitog Operativnog plana od 16.10.2017. godine, na koji je suglasnost dao Tim Vlade za borbu protiv korupcije, a u kojem je posebno problematizirano pitanje i predviđena aktivnost analiziranja poslova angažiranja lica na osnovu ugovora o djelu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima i ostalim ugovorima, tako što je nastavila primjenjivati praksu angažiranja radnika na određeno vrijeme, iako neupitno postoji potreba za njihovim stalnim angažmanom.

U konkretnom zahtjevu, JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, osim uopštene formulacije da se radi o radnicima koji su “vezani za proizvodnju”, nije specificiralo o kojim zanimanjima se konkretno radi i time argumentiralo zahtjev za izuzeće od primjene navedenog zaključka upućen resornom ministarstvu i Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

Uz sve ovo, ne smije se zanemariti činjenica da JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići zadnjih nekoliko godina posluje s iskazanim gubitkom, što povlači posebnu odgovornost Uprave poduzeća budući da  gazduje veoma značajnim šumskim resursima Zeničko-dobojskog kantona.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odlučna je u namjeri da stvori uvjete za neometano poslovanje i financijsku konsolidaciju JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići i u tom smislu će u narednom periodu pokrenuti konkretne mjere i aktivnosti.

S obzirom na navedeno, očigledno je da su akti koje je donijela Vlada Zeničko-dobojskog kantona iskorišteni u dnevno-političke svrhe i da se radi o potpunoj zamjeni teza, s ciljem skretanja pažnje s odgovornosti Uprave JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, ali i pokušaju minimiziranja aktivnosti Vlade Zeničko-dobojskog kantona na povećanju nivoa odgovornosti i discipline u korištenju javnih sredstava, te individualnoj odgovornosti svakog od sudionika za dosljednu primjenu zakona i drugih propisa.

Press služba ZDK

Slične objave