Građani od srijede mogu provjeriti status prijave za podjelu EU pomoći

 Građani od srijede mogu provjeriti status prijave za podjelu EU pomoći

U slučaju podnošenja prigovora, osoba mora dostaviti dokaz o ispunjavanju kriterija – rješenje o stalnoj novčanoj pomoći, dječjem doplatku ili dokaz o primitku mirovine, koji je označen kao neispunjen – istaknuo je Delić te dodao da su sve prijave ranije prošle detaljnu provjeru u postojećim službenim evidencijama, te da očekuje minimalan broj prijava koje bi se mogle smatrati spornima po jednom od navedenih osnova.


Po okončanju roka za prigovore i riješenim prigovorima, ministar Delić je kazao da će biti kreirana finalna lista primalaca pomoći.Nakon što Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremi odluku o raspodjeli sredstava s ovog transfera po općinama, bit će na dnevnom redu Vlade FBiH i bit će dostavljena jedinicama lokalne samouprave, u skladu s utvrđenim listama primatelja po jedinici lokalne samouprave, nakon čega će sredstva biti doznačena na račune nosilaca domaćinstava koji su podnijeli prijavu na ovaj Javni poziv – pojasnio je Delić.


Također je kazao da je svih 79 općina i gradova u Federaciji BiH aktivno radilo na unosu prijava u sustav, na čemu su bila angažirana 804 državna službenika.


Ministar Delić na kraju je naglasio da je provođenjem ovog javnog poziva na ovaj način napravljen i prvi registar domaćinstava u Federaciji BiH koji čini više od 215.000 domaćinstava i oko 400.000 pojedinaca, te da je ovaj registar značajna osnova za izradu socijalne karte FBiH koju Ministarstvo planira uraditi tijekom ovog mandatnog razdoblja

Slične objave